SHOQATAT

Shoqatat “Bregdeti” dhe “Pronësi me drejtësi” përfaqësojnë interesat e pronarëve pronat e të cilëve u konfiskuan nga regjimi komunist pas 1945. Duke filluar nga viti 1993 kur Parlamenti Shqiptar aprovoi ligjin Nr. 7698 mbi kthimin e pronave dhe kompensimin e pronarëve të shpronësuar nga regjimi komunist, ne, pronarët e ligjshëm, perveç përpjekjeve për njohjen e të drejtës së pronësisë, jemi në një betejë të vazhdueshme me një administratë dhe një sistem gjyqësor thellësisht të korruptuar për  të rimarrë në posedim pronat tona. Shumica jonë ende nuk kanë arritur të rimarrin pronën. Me qindra raste janë para Gjykatës Europiane të të Drejtave Njerëzore dhe Gjykatave shqiptare. “Bregdeti” dhe “Pronësi me drejtësi” kryesohen respektivisht nga Dr. Niko Nesturi dhe Z. Rrapo Danushi.

Kërkesat tona i gjeni në:


Postimet Më të Fundit

Kerkese per informacion nga zyra Presidenciale

Drejtuar: Znj. … Kordinator për të Drejtën e Informimit në Institucionin e Presidentit të Republikës

E nderuar znj. … , Koordinatore për tëdrejtën e informimit.

Bazuar në Ligjin ‘Për të Drejtën e Informimit dhe Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (të drejtën e aksesit):

 1. Lidhur me ligjin Nr. 133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”, jukërkojmë të na informonime kopje të plotë tëkorespondencës, tëinstitucionit tëPresidentit të Republikës, meKomisionin e Venecias dhe institucionet e tjera ndërkombëtare.(kopjen elektonike dhe shkresore).
 2. Kopje të plotë të përgjigjeve respektive të kthyera nga institucionet. Ju lutem të respektoni afatet kohore.

Pergjigje:

 1. KËRKESË PËRPARA GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Lini një Përgjigje
 2. KËRKESË PËRPARA GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Lini një Përgjigje
 3. KËRKESË PËRPARA GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Lini një Përgjigje
 4. KËRKESË PËRPARA GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Lini një Përgjigje
 5. Zhgënjimi i Strasburgut Lini një Përgjigje
 6. Gjykata Europiane njohu skemën e re për pronat. Ish-pronarët: “Vendim zhgënjyes” Lini një Përgjigje
 7. PRONARI I RI, PRODUKT I NJERIUT TE RI Lini një Përgjigje
 8. SHOQATA E TË SHPRONESUARVE “PRONESI ME DREJTESI” APEL SHBA DHE BE Lini një Përgjigje
 9. Apel politikës për çështjen e pronave Lini një Përgjigje