Mbivendosje, tjetërsime trojesh, zhvatje pronash

Gazeta Telegraf, 30 mars 2015

Për vitin 2013-2014, numërohen mbi 800 vendime gjyqësore pronash, të anuluara nga Gjykata e Apelit në Durrës, vetëm nga Elbasani.
Gjykatat dhe Zyrat e Përmbarimit sorollatin pronarët e vërtetë
Ish-pronarët apo ndryshe pronarët e ligjshëm të Elbasanit, të cilët kanë afro 2 dekada që merren me problemin e pronave të tyre, për t’i njohur, regjistruar dhe marrë, duke trokitur në Zyrat e Përmbarimit, kanë rikthyer në Gjykatën e Shkallës së Parë, vendimet që janë cilësuar të “pambështetura në ligj” nga kolegët e tyre të Apelit. Sipas një pronari elbasanas M.K. që ka prona dhe troje pothuajse në të gjitha zonat, ku shtrihen ndërtimet sot në këtë qytet “vendimet e gjyqësorit në Shkallën e Parë, lidhur me pronat e mia, duke nisur nga periferia pranë stacionit të trenit e duke u shtrirë tek tregu fruta-perimeve e pastaj tek ish-lulishte Odesa, janë prishur nga Apeli në Durrës, janë rikthyer pasi janë quajtur si të padrejta”. Vazhdoni leximin

Qato: Fatura e kompensimit të ish-pronarëve kalon buxhetin e shtetit të një viti

Qeveritë vazhdojnë të flasin për “ish” pronarë, të mohojnë kthimin, të harrojnë kompensimin fizik dhe të shtyjne pa fund kompensimin financjar…

————————————————————————————————————

Botuar në Dita, 15 janar 2015

Ish-pronarëve do t’ju duhen edhe disa vite që të kompensohen. Kështu ka deklaruar drejtoresha e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, Sonila Qato në një intervistë për “TemA TV”. Sipas Qatos, kompensimi i ish-pronarëve tejkalon buxhetin e një viti, ndaj dhe qevria po punon për hartimin e  një ligji të ri , ku do të përcaktohet edhe mënyra e kompensimit të tyre. Qato thekson se qeveria mbetet e angazhuar  për zgjidhjen e problemit të pronave, teksa  ka sqaruar se shumë shpejt në Shqipëri pritet të mbërrijë një delegacion  me përfaqësues së BB-së dhe KE-së për t’i dhënë  zgjidhje dhe trajtim kësaj problematike.

Nga Anisa Xhani

Znj.Qato, institucioni juaj  përgjatë këtij viti ka publikuar rreth 9000 dosje të pronave të rregjistruara nga viti 1993. Si do të procedohet më tej me këto prona?

Gjatë vitit 2014 Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave ndërrmori një nismë e cila kishte të bënte me realizimin e një transparence, pas një mungese të gjatë transparence  në këtë institucion mbi procesin e kthimit dhe kompensimit të pronave.Parë dhe njohur me gjendjen ku ne nuk kishim asnjë të dhënë satistikore dhe nuk kishin asnjë datë të konfirmauar se çfarë ka ndodhur me procesin dhe kthimin e kopensimit të pronave përgajtë 21 viteve, nga një proces i nisur zyrtarisht në vitin 1993, ne morëm përsipër të bënim këtë transparencë. Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave përgjatë 2014-tës mori përsipër të bënte pikërisht këtë transparencë.Në transparencën e realizuar kemi regjistruar rreth 49 mijë dosje të cilat janë regjistruar nga strukturat në fuqi ndër vite në këtë proces dhe 47 mijë vendime të dhëna në këtë hark kohor prej 21 vitesh. Ndërkohë, kemi regjistruar një numër të konsiderueshëm dosjesh pashqyrtim, ku janë rreth 9400 dosje të cilat presin një lloj vendimarrje nga Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, dosje të cilat janë aplikuar prej vitesh pranë Agjencisë së Kompensimit të Pronave apo zyrave rajonale të hapura në çdo qark të vendit, por që nuk janë trajtuar asnjëherë me një vendim përfundimtar.Paralelisht me këtë proces transparence, ne kemi arritur të realizojmë edhe një grumbullim  të dosjeve që kanë të bëjnë me procesin e kthimit të pronave, por që nuk ndodheshin në arkivën e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave , por në zyrat vendore të arkivës së shtetit apo pranë arkivave të bashkive kryesore.Ky është një proces  shumë i rëndësishëm dhe në funksion  të qytetarëve, pasi Agjencia në çdo proces verifikimi, iu drejtohej arkivave të shtetit dhe kjo ishte një procedurë që tejzgjatej, për konfirmimin dhe verifikimet tona në këto dosje. Ndaj mendoj se së fundmi kemi krijuar një arkivë tekniko-shkencore , e cila mban në vetvete, një informacion shumë të rëndësishëm mbi një process dhe mbi një reformë që ne duam të ndërrmarrim sëshpejti, pranë Agjensisë së Kthimit dhe Kompensimit të pronave në kuadër të këti ligji.

Çështja e pronës, një gangrenë e shoqërisë shqiptare. Si po operon institucioni juaj për t’i dhënë zgjidhje këtij problemi, i cili është edhe një pikë kyçe e axhendës së integrimit të vendit në BE?

Pronat kanë qenë një nga 12 rekomandimet të BE-së sigurisht është në vëmendjen e qevrisë dhënia e një zgjidhje  konkrete dhe reale çështjes së pronave.Tashmë është i ditur fakti që pronat përbëjnë një nga elementët më gangrenë dhe më problematikë , midis problematikave të shumta që ka vendi. Ndaj është shumë e rëndësishme dhënia e një zgjidhjeje të çështjes së pronave , jo vetëm për përmbushjen e kritereve të BE-së , por edhe për ti dhënë zgjidhje përfundimtare sqarimit të situatës së pronave në vendin tonë. Qeveria e ka konsideruar pronës si një nga 6 prioritetet e saj, ndaj edhe vëmendja e qeverisë Rama është goxha e madhe në dhënien e një zgjidhje  çështjes së pronave. Ne jemi duke operuar në një bashkëpunim shumë të ngushtë ndërinstitucional. Jo vetëm Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave , por edhe institucione të tjera që merren me çështjen e pronave, sic është ALUIZNI, siç është ZyraQendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme apo edhe agjenci të tjera. Kemi nisur një tërësi diskutimesh mbi bazën e një reforme që duhet bërë , por ne kemi marrë përsipër të realizojmë një reformë që përputhet me  rekomandimet e BE-së, përputhet me rekomandimet e lëna nga Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut dhe vendimet e kushtetuese e nxjerra nga viti 1993 në vendin tonë , kemi një reformë që synon që të japë një zgjidhje konkrete kësaj çështje që është mbajtur zvarrë përgjatë këtyre viteve .

Shumë pronarë e kanë dërguar çështjen e pronës së tyre në Gjykatën e Strasburgut. A keni bërë ju një vlerësim të faturës me të cilën mund të përballet buxheti i shtetit?

Transparenca që realizuam përgjatë vitit 2014, krijimi i regjistrit themeltar të vendimarrjes, i ndërrmarrë në këto 21 vite n’a ka lehtësuar punën për të dalë me terma konkretë, në lidhje me faturën reale të kompensimit që shteti shqiptar ka ndaj pronarëve. Gjatë vitit të kaluar dhe në ditët e para të këtij viti jemi duke punuar intensivisht për të finalizuar këtë process, i cili është shumë i rëndësishëm për të krijuar ato mekanizma dhe instrumenta që na kërkohen  edhe nga KE edhe nga rekomandimet e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut për t’i dhënë zgjidhje reale kësaj problematike. Kam përshtypjen se shumë shpejt qeveria do të dalë me një zgjidhje konkrete të cilën do ta çojë edhe në parlament nëpërmjet miratimit të një ligji të ri.Fatura e kompensimit, është një faturë që përmban në vetvete shumë komponentë, siç janë vlera ekonomike apo edhe vlera financiare e vlerësimit të këtyre pronave, ndaj ne jemi duke punuar shumë ngushtë me konsulentë të huaj të Bankës Botërore dhe KE-së, të cilët presim të na vijnë shumë shpejt për t’i dhënë  zgjidhje dhe trajtim kësaj problematike . Uroj që në muajt e parë të këtij viti të mund të dalim me terma konkret në lidhje me këtë faturë.

Ndonjë shifër paraprake?

Shifrat paraprake janë relative, dhe kanë të bëjnë me formulën që qeveria në fund  do të miratojë për të ekzekutuar, ndaj është paraprake nxjerrja e një formule nga ana ime.

Znj.Qato, sa do t’i kushtojë fatura e kompensimit të ish-pronarëve buxhetit të shtetit shqiptar?

Fatura e kompensimit ka një vlerë të konsiderueshme në buxhetin e shtetit.Është një vlerë që mund të tejkalojë edhe një buxhet shteti të një viti. Ne jemi duke punuar që  t’i japim një zgjidhje, e cila do të ketë një zgjidhje me një afat të përcaktuar të përfundimit të saj, por që sigurisht do të dojë të shtrihet në disa vite buxhetor në mënyrë që të mund të trajtojë të gjithë vendimet. Nëpërmjet regjistrit të krijuar ne kemi numëruar rreth 21 mijë vendime të cilat presin të kompensohen financiarisht, apo një nga mekanizmat që ligji i ri do të krijojë për t’i dhënë zgjidhje  këtij problemi. Ndaj konsideruar faktin, që numri i vendimeve është  shumë i madh , të cilat presin një zgjidhje dhe një lloj kompensimi nga ana e qeverisë, konsideruar faktin që nga viti 2005-2013 janë kompensuar pjesërisht vetëm 700 vendime do të thotë që mekanizmi që duam të krijojmë , do të jetë një mekanizëm që do të shtyhet në kohë, por që do të ketë sigurisht një përfundim të planifikuar, sipas instrumentave që do të dalin  nga ky ligj i ri.Por vlera është e konsiderueshme ndaj  nuk mund të ezaurohet brenda një viti, apo dy viteve. Do të duhet një periudhë kohore më e gjatë, për të përmbyllur këtë proces.

Institucioni juaj ka vënë theksin tek një kompensim kryesisht fizik të pronarëve , por edhe financiar.Si do të kryehet ky proces?

Edhe me ligjin që kemi sot në fuqi , format e kompensimit janë të ndryshme. Ekzistojnë rreth 6 mënyra kompensimi, ku më i kërkuarai nga pronarët është kompensimi fizik apo finaciar. Pastaj ka edhe mënyra të tjera kompensimi, siç është nëpërmjet obligacioneve, nëpërmjet pjesëmarrjes në privatizime apo edhe në mënyra të tjera.Vëmëndja jonë për momentin është e përqendruar tek kompensimi financiar dhe fizik për shkak se edhe nevojat në raport me interesin e tyre, në raport me këto dy mënyra kompensimi janë më të kërkuara.Megjithatë jemi duke bërë një vlerësim  të të dyja formave të kompensimit. Në fund të këtij vlerësimi do të shohim se çfarë mundësie për pronat ka shteti shqiptar për të iu’a lëvruar pronarëve,  çfarë vlere ekonomike do të kenë këto prona dhe sa mundësi kompensimi financiar do të ketë qeveria për tju dhënë pronarëve. Në një vështrim krahasimor midis dy llojeve të formave do të merret edhe një vendim se cilat do të jenë, edhe përqëndrimi i qeverisë në formën që do të zgjedhë për kompensimin e pronarëve, nëse do të jetë kompensim fizik apo kompensim financiar. Edhe sot ndodh një lloj kompensimi  në bazë të 21 mijë vendimeve që kanë dalë për kompensim. Qëllimi ynë është që reforma të sjellë një formulë  të re e cila do të përfshijë në një farë mënyre të 21 mijë vendimet për kompensim.Urojmë që ta realizojmë, ky është pikësynimi.

Në janar të këtij viti institucioni juaj ka hapur një aplikim për kompensim financiar t ëish-pronarëve për tokën truall , të shpronësuar për interes të investimeve. Si paraqitet fluksi i aplikimeve?

Në fund të muajit dhjetor qeveria miratoi  një vendim, i cili bëri të mundur  hapjen e procedurave  për shpërndarjen e një fondi për kompensimin e pronarëve në vlerën 300 milionë lekë.Procedurat i kemi nisur më datë 5 janar dhe në interesin e qytetarëve është se përfundojnë në datën 5 shkurt. Agjencia i ka dyert e hapura për të mirëpritur të gjithë qytetarët  e interesuar deri në datën 5 shkurt për të aplikuar për përfitimin e këtij fondi. Kërkoj të sqaroj qytetarët që do të bëhet kompensimi vetëm për zërin kadastral truall.Fluksi i qytetarëve të cilët  kanë aplikuar në zyrat tona gjatë kësaj jave kanë qenë  goxha i madh , rreth 500 aplikime. Fluksi do rritet dhe në fund të janarit , brenda një afati 1 mujor do të bëhet i ditur edhe numri i aplikantëve.

Strasburgu u jep të drejtë pronarëve, shteti shqiptar u jep të drejtë hajdutëve të pronave

Botuar në Gazetën Telegraf, 11/01/2015

gjykata e strasburgutPronat në Shqipëri, pazar djathtas e majtas për të mos u kthyer, 24 vjet mashtrime me pisllëk ligjor e akrobaci të qëllimta mes institucioneve. Ja 20 ligjet e abandonuara nga Strasburgu, 1 ligj është ndryshuar 12 herë, por nuk është zbatuar as… 1 herë

Ardhja në Tiranë e raportuesit dhe negociuesit për Shqipërinë në Parlamentin Europian, Knut Fleckenstein, sa i takon zbatimit të reformave dhe nisjes së plotësimit të 5 prioriteteve, ka risjellë në vëmendje të drejtën e pronës (prioriteti “Për të drejtat e njeriut”). Në kuadër të përgatitjes së progres-raportit për Shqipërinë, Fleckenstein ka kërkuar të shohë nga afër hapat konkretë të marrë nga qeveria përsa i përket, edhe të drejtës së pronësisë. Porse, çfarëdo të ketë raportuar qeveria, zullumet postkomuniste me pronat në tërësi duken sheshit. Për të arritur në nivelin e kërkuar nga Strasburgu, Qeveria dhe Kuvendi duhet të marrin seriozisht në konsideratë gjendjen aktuale, ku nuk zbatohen as vendimet e gjykatave, abuzimet e deritanishme dhe legjislacionin ekzistues, kërkesat kushtetuese, si dhe sugjerimet e shoqatave të pronarëve.

 * * *

Historia e (mos)kthimit dhe (mos)kompensimit të pronave në Shqipëri, provon faktin, se të dy krahët dhe ideologjitë politike qeverisëse djathtas e majtas të pas vitit 1990, nuk e kanë patur objektiv real kthimin e pronave tek pronarët legjitim, ose kompensimin e tyre financiar në rastet e tjetërsimit të tokave në fshatra, qytete, vepra publike si; hekurudha, HEC-e e institucione shtetërore prej ish-regjimit komunist. Në 13 vjet që qeverisi PD dhe në 9.5 vite që ka qeverisur e po qeveris PS, të dy pushtetet politike e ekzekutive, kanë mashtruar e vazhdojnë të mashtrojnë për kthimin e pronave, madje PD e PS së bashku, në vitin 1991 miratuan Ligjin Nr. 7501 të ndarjes së tokës bujqësore për familjet kooperativiste në fshat dhe për familjet fermere në qytet, i cili u bazua mbi parimin Leninist: “Toka i përket atij që e punon”. Me këtë ligj, shteti u mohoi dhe u grabiti pronën pronarëve legjitim, tamam si me reformën komuniste të vitit 1945 dhe ka nxitur luftën e hapur civile mes familjeve dhe fiseve të pronarëve legjitimë, poseduesve dhe hajdutëve të pronave, me pasojë mbi 8000 viktima e mbi 280 mijë familje të futura në hasmëri “pushke” në këto 22 vite. Ligji 7501 është atakuar në Shqipëri me mbi 53 milionë procese gjyqësore në gjykatat e të gjithë niveleve, të cilat së bashku me Komisionin e Kthimit të Pronave, me hipotekat, me këshillat e qarqeve, me komunat e bashkitë, të instruktuara nga politika, kanë 24 vjet që mohojnë pronën, falsifikojnë e zhdukin tapi, bëjnë mbivendosje pronash, bëjnë pazare e grabisin pronat me vendime false e të stërzgjatura. Të gjendur përballë padrejtësisë dhe pisllëkut shtetëror e politik me pronat, pronarët i janë drejtuar institucioneve të drejtësisë ndërkombëtare, konkretisht Gjykatës Europiane të Strasburgut. Kjo gjykatë, referuar edhe Kushtetutës së shkelur Shqiptare, ligjeve anti-Kushtetuese Shqiptare dhe të drejtës ndërkombëtare të pronës, u ka dhënë të drejtë pronarëve shqiptarë. Madje, Gjykata e Strasburgut, duke parë qëndrimin anti-Kushtetues të Shtetit Shqiptar në cenimin e të drejtës së pronës me ligje mohimi, zaptimi dhe grabitjeje, në datën 31. 07. 2012 shpalli një vendim “PILOT”, posaçërisht për Shqipërinë, me objekt: Detyrimin me afat 1 vjeçar të qeverisë shqiptare, për përfundimin e procesit të kthimit dhe kompensimit të pronave, duke pezulluar për 18 muaj shqyrtimin e çështjeve të depozituara e që do depozitoheshin pas dhjetorit 2012, me qëllim që t’i jepte mundësinë qeverisë shqiptare, për të vepruar. Qeveria shqiptare nuk e pranoi këtë vendim të Gjykatës së Strasburgut, madje i kërkoi “pazare moszbatimi e shtyrje afati 5 vjeçar”, por Strasburgu nisi proceset e gjykimit, duke dhënë një vendim tjetër kundër qeverisë shqiptare për pagesa kompensimi, vendim që mban datën në 11 tetor 2013. Fakti është, se qeveria shqiptare nuk po zbaton detyrimet e vendosura prej Strasburgut për të respektuar të drejtën e pronës me kthim ose kompensim, por as vendimet e kësaj gjykate për dëmshpërblim financiar për pronat e grabitura e të hipotekuara prej hajdutëve, deri edhe shtetarë, të ndara me Ligjin komunist 7501 dhe të njohura si ndërtime të paligjshme përmbi tokat e pushtuara prej 379 mijë e 983 zaptuesve të lejuar e mbrojtur nga shteti, por që nuk janë pronarë të tokave, ku kanë ndërtuar. Ndërsa në Strasburg mbrohen pronarët, shteti në Shqipëri vazhdon të mbrojë hajdutët dhe zaptuesit e dhunshëm të pronave, duke nxjerrë edhe ligje në favor të tyre.

Në Strasburg vazhdojnë gjyqet, në Shqipëri vazhdojnë mashtrimet

Deri në nëntor 2014, Gjykata e Strasburgut ka futur në proces trajtimi 79 kërkesë-padi të reja, 13 prej të cilave janë fituar nga pronarët legjitimë. Brenda muajit shkurt 2015, burime nga Strasburgu deklarojnë se kjo gjykatë do të nisë edhe trajtimin e 43 çështjeve të tjera të pronave të shqiptarëve. Gjykata e Strasburgut, i ka kërkuar shtetit shqiptar dy zgjidhje: Të zbatojë urgjent vendimet e shpallura prej saj dhe të nisë kompensimin financiar e fizik për pronat e tjetërsuara, të liroj tokat e zaptuara si dhe të kthejë tek pronarët, pronat që janë të lira, përpara se të dalin vendimet e reja të Strasburgut, të cilat sipas një parashikimi shkojnë në vlerën mesatare 27 milionë euro të tjera. Sipas regjistrit të Gjykatës së Strasburgut, deri në fund të vitit 2014 pranë kësaj gjykate gjenden në proces gjykimi 439 dosje pronash të shqiptarëve, nga të cilat 35 % janë për shkelje të të drejtave të individit, 42 % janë për shkeljen e të drejtës së pronës, ndërsa 23 % për zaptim prone me ligj shqiptar. Deri në fund të vitit 2013, shteti shqiptar ka zbatuar gjithsej vetëm 3 % ose 14 vendime të Strasburgut, dhënë “për kompensim financiar”, si dhe vetëm me 15 % të masës së kompensimit financiar ndaj pronarëve që kanë fituar gjyqet në Strasburg. Por nuk ka zbatuar asnjë vendim për kompensim fizik, ose kthim prone. Kujtojmë, që në janar 2014 Gjykata e Strasburgut i ka bërë prezent qeverisë shqiptare 61 çështje gjykimi, për pronat të cilat kanë si përmbajtje shkeljen e plotë të të drejtës së pronës në Shqipëri edhe me ligje anti-Kushtetuese, duke shpërfillur totalisht edhe Kushtetutën Shqiptare. Qeveria shqiptare, vazhdon të mashtrojë pronarët dhe Gjykatën e Strasburgut, me nxjerrje ligjesh anti-kushtetuese dhe me moszbatim të asnjë prej ligjeve, duke e lënë çështjen e pronës në acarim të madh mes shqiptarëve dhe me një faturë financiare që vjen nga Strasburgu përherë në rritje.Strasburgu urdhëron: Shlyeni faturën e kompensimeve 14 milionë USD

Flitet, se në shpenzimet që qeveria “Rama” ka planifikuar për vitin 2015, janë parashikuar edhe 14 milionë dollarë kompensime për pronarët, të cilët kanë fituar gjyqet në Strasburg. Ky është ende projekt e jo planifikim në buxhetin vjetor 2015, diktuar nga Gjykata e Strasburgut. Nga ky fond projekt kompensimi, 1 milion dollarë do të akordohen nga të ardhurat prej ALUIZNI-t. Ende po diskutohet për këtë vlerë kompensimi, mbasi fatura e plotë e deklaruar dhe e vendosur nga Gjykata e Strasburgut, ka marrë formë të prerë dhe qeverisë Shqiptare i është kërkuar ta paguajë brenda qershorit 2015, ndërkohë që fatura e dërguar në llogarinë qeverisë shqiptare, diktuar për zbatim urgjent është 8 milionë euro. Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, ka deklaruar se do të publikojë së shpejti faturën zyrtare që i duhet të përballojë shteti shqiptar për kompensimin e ish-pronarëve. Më pas, do të nisë puna për një reformë konkrete në fushën e kthimit të pronave, por mbi të gjitha të kompensimit të pronarëve. Kompensimi do të bëhet në bazë të një formule të re e cila është përcaktuar në Strategjinë e nxjerrë në zbatim të vendimit “Pilot” të Gjykatës së Strasburgut. Agjencia e Pronave, po ndesh vështirësi në komunikimin me zyrat e hipotekës për të verifikuar statusin e vërtetë të një prone, aq sa komunikimi shkresor me hipotekën nuk e garanton gjithmonë statusin real të pronave. Ky element, bëhet pengesë për reformën afatshkurtër për kompensim të pronarëve, toka e të cilëve është prekur nga ndërtimet informale. Gjithsesi, Strasburgu nuk po lëviz nga vendimi i tij dhe po kërkon shlyerjen e faturës së kompensimit, për vendimet që ka marrë dhe për vendimet që do të marrë gjatë vitit 2015, ku sipas trajtimit paraprak të dosjeve afro 95 % e këtyre vendimeve, do të jenë në favor të pronarëve.Në Strasburg regjistrohen çdo vit 200 padi shqiptarësh, pranohen 160 

Në këto 22 vite gjendje mashtrimi politik, lojërash shtetërore, ligjesh anti-kushtetuese dhe banditizmi faktik me pronat shqiptare, në Gjykatën e Strasburgut regjistrohen, mesatarisht, 200 padi në vit prej pronarëve shqiptarë, nga të cilat pranohen 160. Në këto padi, pronarët akuzojnë shtetin shqiptar për vjedhje, zaptim dhe mohim prone edhe me vendime gjyqi, vendime qeverie e ligje. Mbi 90 % e dosjeve të depozituara në Strasburg, ka lidhje me kthimin kompensimin fizik e financiar të pronave. Vetëm një fakt: Ligji shqiptar i kompensimit është absurd dhe është rrëzuar nga Gjykata e Strasburgut, mbasi njeh të drejtën e kompensimit financiar vetëm për 200 m/2 tokë me çmim 2.2 dollarë në rrethet e kategorisë së parë si Tirana, Durrësi, Elbasani, Korça, Vlora… dhe me 1.3 dollarë për metër katror, në rrethe si Tepelena, Skrapari, Ballshi, Përmeti, Mirdita, Puka, Kukësi etj., paçka se mund të ketë pronar legjitim edhe me 1, 2, 10, 15, 50, 100 e më shumë hektarë tokë të zaptuar, të mohuar ose të tjetërsuar!Ja 2 zgjidhjet sociale, propozuar 1 vit më parë nga “Avokati Popullit”

Një vit më parë, konkretisht, në datën 3 janar 2014, “Avokati i Popullit” Igli Totozani, në mbështetje të pronarëve që presin kthimin, kompensimin fizik ose financiar të pronave të tyre të zaptuara, të mohuara e të tjetërsuara, i rekomandoi qeverisë shqiptare 2 zgjidhje “paqësore” për problemin e ish-pronarëve dhe qiramarrësit që banonin në objektet e tyre të dhëna si shtëpi banimi, ose si objekte shërbimi prej shtetit, gjatë procesit të privatizimit të tyre në vitin 1991, si ish-punonjës në këto objekte tregu e shërbimesh. Këto dy propozim-zgjidhje, i janë paraqitur personalisht në 12 shkurt 2013 edhe ish-kryeministrit Sali Berisha, por nuk është kthyer asnjë përgjigje konkrete prej tij. Ndërsa në datën 3 janar 2014, i janë paraqitur edhe Kryeministrit Rama. “Avokati Popullit” ka kërkuar mosmiratimin e Aktit Normativ të Qeverisë Nr.3, datë 01. 08. 2012, mbasi cenon të drejtën e pronës. Ja cilat janë 2 zgjidhjet, që ka rekomanduar “Avokati Popullit”:

1. Dhënia e garancisë nga ana e shtetit për përfitimin e kredive me 0 % interes, prej ish- qiramarrësve që nuk plotësojnë kushtet e vendosura nga ana e bankës të kontraktuar nga ana e shtetit për këtë qëllim,.

2. Lëvrimi i fondeve të pushtetit vendor për ndërtimin e banesave sociale për këta individë qiramarrës, në një kohe sa me te shpejte te mundshme.

Ja 4 ligjet e qëllimta, që kundërshtojnë njeri-tjetrin dhe krijojnë bllokazh

 – Ligji nr. 9235, datë 29.7.2004

 Pika 1 e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 192/2011, bie në kundërshtim me Ligji Nr. 9235/2004, neni 23/3 “Bazuar në vendimet e komisioneve vendore ose të gjykatave dhe sipas një radhe të përcaktuar nga vetë ai, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave ndan Fondin për Kompensimin ne mënyrë proporcionale”.

– Ligji nr. 9235, datë 29.7.2004

Nuk përcaktohet qartë, se cila masë financiare, do të merret si principal i vlerës fillestare, ajo e momentit të njohjes të së drejtës për kompensim dhe më pas aplikimin e normës bazë të interes gjatë viteve, apo çmimi i tregut për pasurinë që do të kompensohet duke aplikuar dhe interes vjetore nga momenti i njohjes të së drejtës së kompensimit. Sa i takon të ardhurave të gjeneruara nga veprimtaria e Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes së Pronës Publike (DASHPP),dallohen një sërë dispozitash ligjore të cilat nuk janë në harmoni me njëra tjetrën, ku disa dispozita përcaktojnë një shifër në përqindje për të kaluar për llogari të fondit të kompensimit dhe disa të tjera të cilat parashikojnë se të ardhurat e tjera kalojnë në buxhetin e shtetit, në dallim nga sa parashikon ligji nr. 9235/2004 dhe ligji 10239/2010, pra për të njëjtin objekt prone ligje të ndryshëm parashikojnë përqindje të ndryshme deri në shmangien totale të përqindjes që duhet të kalojë për krijimin e fondit special të kompensimit.

– Ligji nr. 9482/2006, Nenet 16, 28/1 dhe 34

Neni 16: – Rregullim specifik për ata që disponojnë parcelën, sipas një akti të ligjshëm të paregjistruar”, ku përcaktohet se nëse subjekti, që disponon objektin pa leje, posedon kontratën e kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore, të lidhur ose të vërtetuar përpara noterit publik, me pronarin e ligjshëm vetë ose nga personi, i cili i ka kaluar të drejtën e pronësisë, pavarësisht nga numri i transaksioneve të kryera, ai i dorëzon ato në drejtorinë rajonale të ALUIZNI-t. Për të gjithë këtë rreth personash, që posedojnë këto kontrata, kalimi i pronësisë së parcelës ndërtimore regjistrohet sipas kontratës, duke paguar vetëm tarifën në fuqi për regjistrimin në zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, pa kamatë vonesë dhe taksa të zbatueshme.

Neni 28/1: – Pronari, i cili ka kryer kalimin e parcelës ndërtimore, në përputhje me pikën 2 të këtij neni, zhvishet nga e drejta e kompensimit të pronës sipas këtij ligji ose sipas ligjit “Për kthimin dhe kompensimin e pronave”.

Neni 34: Cili është institucioni që do të përcaktojë sipërfaqen për legalizim: ALUIZNI, subjekti aplikues pranë tij, apo AKKP-ja, në mungesë të këtij përcaktimi AKKP në referim të nenit 28/1, shprehet për kompensim, gjë që çon padrejtësisht në rritjen e vlerës financiare të shtetit ndaj subjektit të shpronësuar, nëse dhe legalizuesi nuk e blen këtë sipërfaqe.

Ja 9 lojërat institucionale edhe me Ligjin anti-Kushtetues 7501

Mospërcaktimi i saktë dhe përfundimtar i sipërfaqeve të tokës pronë shtetërore e patrajtuar nga ligjet e mësipërme.

 1.  Cenimi i sipërfaqes së kaluar AKKP-së me VKM nr. 686, datë 18.06.2008 “Për krijimin e fondit të kompensimit fizik nga fondi I tokës bujqësore” me motiv: Për fond fizik për kompensimin e ish-pronarëve, gjë e cila bëhet evidente me VKM nr. 459, datë 22.05.2013 “Për një ndryshim në fondin e kompensimit fizik të krijuar nga fondi I tokës bujqësore”, ku hiqen nga ky fond 520.64 ha tokë bujqësore, Sipërfaqe e cila me VKM nr. 45, datë 29.01.2014, ka kaluar në administrim të Ministrisë së Bujqësisë;
 2.  Në këtë kuadër komunat, DSHP-të, DAMT nuk japin informacion kërkesave të dërguara nga AKKP për gjendjen juridike, fizike për sipërfaqet e pretenduara nga trashëgimtarët e subjekteve të shpronësuar, për faktin e thjeshtë sepse këto sipërfaqe jepen më qira personave të tretë juridik a fizik;
 3.  Kjo reflektohet edhe në përgjigjet e ZVRPP-ve të cilat, shpesh janë me mangësi për zona të veçanta pasi nuk ka një koordinim komunë, qark dhe ZVRPP.
 4.  Nivel shumë i ulët i regjistrimit të pronave në ZVRPP nga njësitë e qeverisjes vendore.
 5.  Arsyet e vonesave janë tarifat e regjistrimit dhe mospërputhja e hartave, sidomos me transferimin e sipërfaqeve pyjore.
 6.  Inventarizimi i pronave troje, tokë bujqësore, sheshe, rrugë, etj në klasa në ato zona ku mungon regjistrimi fillestar.
 7.  Mospërputhja e përmasave të pronave sipas hartave komunë-bashki-hipotekë.
 8.  Konfliktet midis njësive të qeverisjes vendore për kufirin ndarës midis tyre. (Rasti i komunës Xarrë-Sarandë e cila ka bllokuar procedurat e inventarizimit dhe transferimit si dhe komuna Thumanë e bashkia Krujë, të cilat janë në një proces gjyqësor).

Ja 20 ligjet e pronave, që Strasburgu i konsideron “shkelje të rënda” 

1. Ligji Nr. 7501 datë 19. 07. 1991: “Për Tokën”- ndryshuar me 11 ligje gjatë periudhës 1991-2013.

2. Ligji Nr. 7843, datë 13. 07. 1994: “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, ndryshuar me 6 ligje gjatë periudhës 1994-2007 – i shfuqizuar me hyrjen në fuqi të ligjit të ri Nr.33/2012, datë 21.3.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”.

3. Ligji Nr.7699, datë 21. 04. 1993: “Për kompensimin në vlerë te ish-pronarëve të tokës bujqësore”- ndryshuar me 3 ligje në vitin 1995.

4. Ligji Nr. 1254, datë 19. 10. 1995: “Për kompensimin e ish-pronarëve të trojeve të zëna, të tokës bujqësore dhe jobujqësore, me troje në zonat turistike dhe në qendrat e banuara“(ende në fuqi)- ndryshuar me 5 ligje në vitet 1995-1998.

6. Ligji Nr. 8053, datë 21. 12. 1995: “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”- ndryshuar me 2 ligje gjatë periudhës 1995-2012.

7. Ligji Nr. 256, datë 13. 04. 2010: “Për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave”.

8. Ligji Nr. 7983, datë 27. 07. 1995: “Për shitblerjen e tokës bujqësore, livadheve dhe kullotave”

9. Ligji Nr. 8318, datë 01. 04. 1998: “Për dhënien me qira të tokës bujqësore e pyjore,të livadheve dhe kullotave që janë pasuri shtetërore”- ndryshuar me 1 ligj të vitit 1998.

10. Ligji Nr.7980, datë 27.7.1995: “Për shitblerjen e trojeve”- ndryshuar me 1 ligj të vitit 1997.

11. Ligji Nr. 7848, datë 16. 08. 1994: “Për shpronësimin për interes publik, si dhe për marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë së paluajtshme”.

12. Ligji Nr. 8561 datë 22. 12. 1999: “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik”.

13. Ligji Nr. 8743, datë 22. 02. 2001: ”Për pronat e paluajtshme të shtetit”- ndryshuar me 1 ligj të shkuriti të vitit 2006.

14. Ligji Nr. 8744, datë 22. 02. 2001: ”Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në qeverisjen vendore”-I ndryshuar 2 herë gjatë periudhës 2001-2007.

15. Ligji Nr. 9235, datë 29. 07. 2004: “Për Kthimin dhe Kompensimin e Pronës” (në fuqi) – I ndryshuar me 9 ligje dhe 2 vendime të Gjykatës Kushtetuese gjatë periudhës 2004 – 2012.

16. Ligji Nr. 9235, datë 29.7.2004: “Për Kthimin dhe Kompensimin e Pronës”.

17. Ligji Nr. 9482, datë 03.04.2006: “Për Legalizimin, Urbanizimin dhe Integrimin e Ndërtimeve pa leje”, ndryshuar me 4 ligje dhe 1 vendim të Gjykatës Kushtetuese gjatë periudhës 2006 – 2012.

18. Ligji Nr.256, datë 13.4.2010: “Për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave”.

 1. Ligji Nr. 33/2012, datë 21. 03. 2012: “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”.
 2. Ligji Nr. 9948, datë 07. 07. 2008: “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, ndryshuar 1 në mars të vitit 2012.

Skandali/ Ligji Nr. 9235, datë 29.7.2004 ka ndryshuar… 12 herë, nuk është zbatuar asnjë herë

1. Ndryshuar me Vendim të Gjykatës Kushtetuese Nr. 26, datë 02.11.2005

2. Ndryshuar me Ligjin Nr. 9388, datë 04. 05. 2005

 1.  Ndryshuar me Ligjin Nr. 9583, datë17. 07. 2006
 2.  Ndryshuar me Ligjin Nr. 9684, datë06. 02. 2007
 3.  Ndryshuar me Vendim të Gjykatës Kushtetuese Nr 11, datë 04. 04. 2007
 4.  Ndryshuar me Ligjin Nr. 9898, datë 10. 04. 2008;
 5.  Ndryshuar me Ligjin Nr. 10095, datë 12. 03. 2009
 6.  Ndryshuar me Ligjin Nr. 10186, datë 5.11.2009
 7.  Ndryshuar me Ligjin Nr. 10207, datë 23.12.2009
 8.  Ndryshuar me Vendim të Gjykatës Kushtetuese Nr 27, date 26.05.2010
 9.  Ndryshuar me Ligjin Nr. 10308, datë 22. 07. 2010
 10.  Ndryshuar ne Vendim të Gjykatës Kushtetuese Nr 43, datë 06.10.2011

Ja 15 institucionet që mashtrojnë, grabisnin dhe sjellin vërdallë pronarët prej 24 vitesh

 1.  Agjencia e Kthimit dhe e Kompensimit të Pronës
 2.  Hipoteka
 3.  Gjykata e Faktit
 4.  Gjykatat e Apelit
 5.  Avokatura e Shtetit
 6.  Gjykata e Lartë
 7.  Gjykata Kushtetuese
 8.  Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor
 9.  Drejtoria e Administrimit dhe Shitjeve të Pronave Publike
 10.  Komisioni e Pronave në Komunë e Bashki
 11.  Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pasurive të Paluajtshme
 12. ALUIZNI
 13. Komisioni Qeveritar i Tokës pranë Prefektit
 14. Komisioni i Verifikimit të Pronës në Këshillin e Qarkut
 15. Enti Kombëtar i Banesave

Përparim HALILI


Copyright © 2012 Gazeta Telegraf. All rights reserved.

A janë shndërruar hipotekat në “kuçedra” që po torturojnë qytetarët?

Gazeta Telegraf, 23/12/2014

Hipoteka-TiraneQytetarët tregojnë se çfarë bëjnë “horrat” e hipotekës Tiranë me pasuritë dhe aferat korruptive për të kryer shërbime që i njeh ligji

Qytetarët nuk po gjejnë qetësi, siguri e drejtësi prej Hipotekës Tiranë, lidhur me pasuritë që kanë në pronësi dhe që duan t’i kalojnë në pronësi, nëpërmjet regjistrimit, dhurimit e pjesëtimit të tyre. Të 5 sportelet e hipotekës Tiranë, të cilat quhen “zona” e që kanë për detyrë të kryejnë shërbimet pronësore për krejt rrethin e Tiranës, janë kthyer në “frëngji torture” për qytetarët që i drejtohen kësaj hipoteke të përbindshme, të zhytur në korrupsion e shkelje të rënda të ligjit. Vetëm për 15 ditë është përcaktuar afati ligjor, për regjistrimin e pasurisë, por mjerë ata që shkojnë në ato sportele, sepse duhet të “thinjen” në pritje të marrjes së certifikatës së pronësisë. Po kështu, për 15 ditë është përcaktuar edhe afati për të kthyer përgjigje nëse merret ose jo certifikata e pronësisë me regjistrim fillestar, me dhurim ose me pjesëtim pasurie, por ky afat shkon edhe 3 muaj, 6 muaj, 1 vit e pse edhe 10 e 17 vjet, siç ka ndodhur e po ndodh në 3576 raste që kanë aplikuar për regjistrim, ndryshim titujsh pronësie, dhurim e pjesëtime pasurie dhe nuk u jepet as përgjigje, as certifikatë pronësie, aq sa qytetarët janë detyruar t’i drejtohen dyerve të gjykatave, të cilët po ashtu zgjatin proceset pa fund, duke i ngjitur e zbritur në të gjithë shkallët. Përditë në Hipotekën e Tiranës, shikon qindra fytyra të njëjta qytetarësh që vërdallosen të stresuar e të lodhur me dosje në duar, të tallur e vonuar po prej të njëjtave fytyra të sporteve 1, 2, 3, 4 e 5 të hipotekës Tiranë. Pasi nuk marrin përgjigje, madje shihen e përcillen me nervozizëm e përçmim prej punonjësve të sporteleve, qytetarët vërsulen për takim me drejtuesit, por nuk i përfill askush, nuk i prêt askush, nuk u përgjigjet askush, duke i mashtruar me shabllonin e përditshëm: “…drejtori/shefi është në ministri, është jashtë shtetit, është në seminar, është me raport mjekësor, nuk kthehet sot… etj”, kur në fakt të gjithë shefat janë në zyra duke u hargalisur me njeri-tjetrin e duke bërë pazare të pista me pronat e qytetarëve. Po çfarë ndodh realisht me pronat e qytetarëve të Tiranës, brenda atyre zyrave hermetike, ku ata që drejtojnë për të zbatuar ligjin, ata që paguhen për të kontrolluar shërbimin dhe ata që paguhen për të kryer shërbimin, tallen me qytetarët? Ja një skandal i rëndë.

Rekordi: 17 vjet mbivendosje të 10 pronave, për 20 persona

Sot po publikojmë një rast skandaloz, me të cilin u njohëm dje në mjediset e hipotekës Tiranë, lidhur me një procedurë tipike korruptive e antiligjore regjistrimi pasurie me mbivendosje, ndodhur 17 vite më parë dhe vazhdon ende sot në vitin 2014 prej punonjësve të sportelit Nr. 5, që mbulon zonën e Ndroqit Tiranë. Është fjala për pronën e shtetasit Agim Mansaku dhe 9 pjesëtarëve të tjerë të fisit të tij. Sipas ligjit, ky shtetas ka përfituar kthimin e pronës së vjetër me vendim të Komisionit të Kthimit të Pronave. Po me këtë vendim, në bazë të Ligjit Nr. 7843, datë 13. 07. 1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, ai ka regjistruar pronën “tokë arë” në Hipotekën Tiranë, në datën 20 qershor 1997 me nr. regjistri hipotekor 262 2 dhe ka marrë certifikatën e pronësisë. E ndërsa nisi të rrethonte pronën e fituar me ligj dhe me regjistrim të rregullt po ligjor, një grup prej 10 “pronarësh” të tjerë të zonës Ndroq, i zaptojnë pronën dhe vendosin “gardhin e tyre”. Nuk po flasim për konfliktet e krijuara, por për skandalin që 10 shtetasit e tjerë, janë pajisur me certifikatë pronësie për të njëjtën pronë, prej të njëjtës zyrë hipotekore, prej të njëjtit sportel të zonës kadastrale, vetëm një muaj pas certifikatës së lëshuar më parë! Prej 17 vitesh qytetari shkon çdo javë në zyrën e hipotekës Tiranë i shoqëruar edhe me avokatë të rregullt, por nuk i jepet asnjë zgjidhje. Dhjetë pronat i kanë 20 pronarë, mbi certifikata mbivendosjeje. Dje, shtetasi Mansaku që hipoteka Tiranë i ka vendosur pronarë të tjerë mbi pronësinë, ishte përsëri në hipotekë. Nuk e pranonte askush, duke i thënë: “Ik o xhaje, nuk merremi më me ty, ec mos na mërzit, shko në gjykatë…”. I detyruar prej shpërfilljes dhe pamundësisë për të takuar drejtuesit e hipotekës, në datën 12. 11. 2014 iu drejtua me një letër drejtorisë së Hipotekës Tiranë. Prej drejtuesve të Hipotekës, në datën 15. 11. 2014 iu kthye përsëri në zarf, e pahapur letra që kishte dërguar ai, në krye të së cilës ishte ngjitur një copë pusullë ngjyrë jeshile, shkruar kështu: ”Apliko në sportel”.(faksimile e letrës). Ky nuk është rasti i vetëm. Me letra të tilla të kthyera mbrapa të pahapura, të futur në zarf tjetër prej hipotekës, kishin edhe 10 qytetarë të tjerë, madje pa asnjë shënim. Qytetarët nuk dinë ku të gjejnë zgjidhje. ankohen deri tek Kryeministri e Presidenti dhe nuk u përgjigjet askush. Ajo që vazhdon të jetë prezent në shërbimin hipotekor është fakti, që “banda” zyrtare e drejtuesve dhe punonjësve të hipotekës Tiranë, që paguhet nga taksat e shqiptarëve dhe nga milionat e aplikuesve në këto zyra e ka kthyer këtë shërbim publik ka në një krim pronësor, arkivor, dokumentar, ligjor, social e financiar.

Qytetarët thonë: “Mjerë kush vjen në hipotekë…”

Prej 3 ditësh kemi bërë një vëzhgim në mjediset e Hipotekës Tiranë, për të parë se çfarë ndodh në 5 sportelet e kësaj hipoteke. Qytetarët që paraqiteshin tek sporteli i kontaktit të parë, ose siç i thonë ende “Tek Zefi” (edhe pse ka shumë muaj që është larguar), silleshin vërdallë pa marrë certifikatat, gjendjet juridike të pasurive të tyre, ose rifreskimet. Nga brenda sportelit jepej përgjigja shabllone: Nuk ka dalë akoma, pyet tek sporteli i zonës tënde”. Në sportele nuk jepej fare përgjigje, aq sa punonjësit silleshin sikur nuk dëgjonin, ose kur jepej përgjigje pa ngritur kokën, përsëriteshin refrenet: “E dinë ata lartë, ne e kemi çuar dosjen, gjithsesi dil njëherë nga java tjetër”. Në “sallën e torturës” së Hipotekës Tiranë, të cilës i thonë “salla e pritjes dhe shërbimit ndaj popullit”, populli përcillej me zvarritje afatesh, me falsifikime dosjesh, me mos përgjigje të sakta ligjore e administrative, duke i detyruar të kalonin në konflikte fjalësh kërcënime, presione, akuza për korrupsion, deri në ofendime banale ndaj punonjësve të hipotekës, të cilët sillen si “pronarë” të këtij shërbimi. Në atë sallë të tmerrshme, ku ka pasur edhe raste konfliktesh fizike mes qytetarëve e punonjësve të hipotekës, bashkohen gjithë hallexhinjtë e lodhur, të tallur prej këtij institucioni. Qytetarët tregojnë, se çfarë bëjnë “horrat” dhe delenxhinjtë e hipotekës Tiranë me pasuritë e tyre dhe me afera korruptive për të kryer shërbime që i njeh ligji. Por edhe në mjediset e jashtë hipotekës dhe në kafenetë e populluara me hallexhinj, dëgjon gjithë “historitë” dhe “poshtërsitë” e bëra me pronat e qytetarëve prej zyrtarëve dhe punonjësve “batakçinj” të kësaj hipoteke mynxyrë e “llum” korrupsioni dhe abuzimesh, shërbim që deri 10 ditë më parë komandohej nga kunati i zv/kryeministrit Niko Peleshi, shkarkuar nga detyra për pisllëqe me procedurat e regjistrimeve. Sot po publikojmë deklarime të disa qytetarëve për shërbimin skandaloz në të 5 sportelet e hipotekës Tiranë.

Sporteli Nr. 1

A. Danaj: Mjerë ata që shkojnë në hipotekën e Tiranës. Na është bërë gangrenë regjistrimi i pasurive. Plot 18 muaj më sorollatën, sa u detyrova pagova një avokat të merrej me atë punë, se u çmenda, u bëra me strese. Tallen, të mashtrojnë, të zhdukin dosjet, të ndryshojnë hartat, të kërkojnë ryshfet ne “marifet” duke të vonuar.

Q. Daka: Kam 3 vjet që më sjellin vërdallë për një ndarje pasurie. Më thonë: Hajde sot, hajde nesër, shko në komisionin e pronave, merr vërtetim nga arkiva, bëj hartë të re, bëj aplikim të ri. Kam bërë 12 herë aplikim dhe nuk po marr dot certifikatën.

Sporteli Nr. 2

Y. Komnini: Kam 2 vjet që lodhem për një certifikatë ndarje pasurie. Pothuajse jam përditë këtu. Në sportel më thonë është dosja lart, në zyra nuk më pranon njeri. Nuk po mundem ta marr dot. Jam krejt në rregull me ligjin dhe me dosjen. Më kapi një sekser e më tha: O zotëri, ta zgjidh unë hallin. I dhashë letrat dhe ai hyri brenda zyrave andej nga hyn administrata, sikur të ishte drejtori. S’kisha rrugë tjetër, u lodha psikologjikisht me këta pisa.

A. Ballaj: Mos më pyet fare se çfarë halli kam. Hipoteka më është bërë si “varrezë” ku jam kallur për së gjalli. 7 vjet kam në këtë hipotekë dhe nuk gjej zgjidhje për një mbivendosje prone, e kemi katër vetë të njëjtën pronë.

Sporteli Nr. 3

D. Hoxha: Provoje të aplikosh në hipotekën Tiranë dhe e mëson të vërtetën se çfarë bëjnë këta hajdutë e të korruptuar që punojnë këtu. Më kanë falsifikuar hartën dhe më kanë ndryshuar aktin e dhurimit të pasuritë. Kam ardhur 328 herë këtu në sportel dhe nuk gjej zgjidhje. Këta duhen shporrur.

F. Shehu: Kam aplikuar 6 muaj më parë për një ndarje pasurie. Më thanë do përsëritësh letrat nga fillimi. I bëra letrat. Më thanë që duhet të presësh sa të verifikohen kufizimet. Prita 7 muaj. Pas 7 muajve më thanë se do aplikosh nga fillimi, por pasi të marrësh një akt të ri noterial. Na plasën buzën këta plehra.

Sporteli Nr. 4

V. Shehu: Mos e pyet se çfarë ndodh këtu! Batërdia ndodh, maskarallëku ndodh, hajdutëria ndodh. Nuk guxon t’i pyesësh se të hidhen për fyti me tersëllima e për inat të vonojnë për procedurat. Më kanë zhdukur pronën. “Nuk ekziston dosja”, më thonë, nuk i hapim dosjet e përpara vitit 1997 se e ndalon ligji, thonë! Janë të pacipë, të korruptuar, hajdutë e falsifikator pronash, duhen çuar përpara ligjit urgjent.

M. Fejzo: Na lodhën, na shkatërruan psikologjikisht dhe financiarisht. Hipoteka është gropë septike korrupsioni e krimi me pronat tona. Nuk gjejmë dot askund mbështetje për të na zbatuar ligjin. Kam 9 muaj që kam aplikuar për hipotekim shtëpie dhe nuk po bëhet. Edi Rama duhet të ndërhyjë urgjent ta pastrojë këtë moçal të qelbur korrupsioni nga këta zyrtarë të pështirë e të neveritshëm.

Sporteli Nr. 5

A. Mansaku: Kam 17 vjet që më kanë bërë mbivendosje prone me 10 të tjerë edhe pse unë kam certifikatën, por edhe atyre u është dhënë certifikatë 1 muaj pas meje. Më thonë: “Shko në gjyq”! Jam i moshuar dhe ndihem i lodhur, se e kanë nisur këtë siklet që më ka hapur hipoteka që në moshën 45 vjeç e sot jam 62 vjeç

Xh. Bejo: Ehuuuuu, mos të sjelltë halli këtu se këta të detyrojnë t’i vrasësh. Kam 5 vjet që lodhem në këto zyra e sportele për të regjistruar një tokë të ligjshme dhe nuk ma regjistrojnë. Nuk duan t’ia dinë fare, as për ligj e as për të drejtë prone. Marrin dosjet, marrin edhe lekët që paguajmë, falsifikojnë edhe letrat dhe na sjellin vërdallë me vite.

Përparim HALILI


Copyright © 2012 Gazeta Telegraf. All rights reserved.

(Mos) Kthimi i pronave

Botuar në Gazetën Telegraf më 21/11/2014

pronatEvidencë ekskluzive përgatitur për “Telegraf”, mbi situatën kaotike të (mos)kthimit të pronave

Batërdia me pronat, në 22 vjet 170 mijë mbivendosje parcelash

Një raport zyrtar, i dërguar ekskluzivisht dje për gazetën “Telegraf” nga “Komiteti Shtetëror për Kthimin dhe Kompensimin e Pronave në Shqipëri”, bën prezent me shifra e argumente një problem të madh e pothuajse traumatik për kaosin e krijuar konfliktual e shkatërrimtar 22- vjeçar me pasoja të rënda pronësore, sociale, njerëzore, familjare, fisnore, ekonomike e psikologjike, ku janë “zhytur” me ligje shteti, vendime qeverie e miliona procese gjyqësore pronarët legjitimë, të cilët edhe pse janë pronarë, prej 70 vitesh vazhdojnë të quhen “ish-pronarë” si nga regjimi komunist që i shpronësoi me dhunë pas vitit 1944, ashtu edhe prej sistemit aktual “kapitalist alla-shqiptar” në këto 22 vite.

Shteti, ka futur 80% të shqiptarëve, në luftë me njeri-tjetrin për pronat

Ajo që ka ndodhur me procesin e kthimit dhe kompensimit të pronave në Shqipëri, nuk ka ndodhur në asnjë vend tjetër ish-komunist. Shteti shqiptar e nisi katrahurën dhe masakrën njerëzore me pronat, duke miratuar e futur në veprim ligjin “vrastar” 7501, ligj që krijoji kaosin dhe konfliktin popullor mes shqiptarësh. Sa janë vrarë për pronat, nuk janë vrarë as në Luftën e Dytë Botërore!

Vazhdoni leximin

Pronarët: Qeveria po i trajton pronat tona si “pronë shtetërore”

Botuar në Gazetën Telegraf më 19/11/2014

pronatProjektligjet e qeverisë për dhënien e pronësisë në bazë të VKM-ve 452 dhe 161, në kundërshtim me vendimin pilot të Strasburgut

Në tryezën e datës 24 Tetor 2014 për pronat, organizuar nga Ministria e Drejtësisë dhe AKKP, nga të gjithë diskutuesit u evidentua qartë situata e anarkisë së pronave dhe në emër të Qeverisë, zv. Ministri Idlir Peçi shprehu shqetësim dhe gatishmërinë e Qeverisë për korrigjimin e gabimeve dhe vullnetin për zbatimin e Kushtetutës.

Ndërkohë, pronarët janë të shqetësuar për faktin se Qeveria ka dërguar në Kuvendin e Shqipërisë për miratim një projektligj për dhënien e tapive për personat që kanë marrë toka në përdorim sipas VKM-së nr. 452. Por, nëse ky projektligj miratohet, për pronarët, do të evidentohet fakti se Qeveria nuk ka kapacitetet e duhura qe ta lexojë Kushtetutën dhe pasojat kuptohen. Sipas tyre, në pikëpamjen juridike hapat e Qeverisë kanë të njëjtin defekt lidhur me shkeljen e të drejtës së pronësisë dhe nuk mund të pretendohet se ka vullnet për të zbatuar përmbajtjen e Nenit 41, 42 dhe të Nenit 181 të Kushtetutës. Nëse ka vullnet për zbatimin e Kushtetutës, thonë pronarët, Qeveria duhet ta tërheqë këtë projektligj, pasi ai është veprim «Nul». Nga ana tjetër, miratimi tij me mekanizmin e numrit të kartonëve, për shkak të interesave personale dhe pragmatiste të deputetëve do ta komplikojë situatën.

Vazhdoni leximin

Pse ende persekutohet Bregu?

Botuar në Gazetën Telegraf më 10/11/2014

breguHimara historike dhe qëndrimi sfidues i Ligjit 7501

Në brigjet e Jonit, në mes të fshatrave Dhërmi-Vuno, i ndërtuar në mes të gjelbërimit, ndodhet fshati im i lindjes, Iliasi. Iliasi i sotëm, buzëqesh dhe na tregon rrënjët e tij të lashta: Urinë, Cipin, Vralinë, Katafiqin-kalanë më të vjetër të botës ilire. Treva e Himarës ka faunën dhe florën e mrekullueshme, origjinalitetin e saj, ka skeptrin princëror, guximin që i ka bërë dhe po i bën ballë padrejtësisë. Ja vlen të thuhet diçka më tepër për këtë trevë të lashtë ilire. Historia e saj është e mbushur me ngjarje e personalitete tek të cilët shquhet dashuria për lirinë, për pavarësinë, shquhet trimëria, ndjenja e të pabindurit për t’u nënshtruar. Në shekuj ajo, për hir të vet himarjotëve më në zë për trimëri e mençuri, mbeti e lirë. Nuk e mori as nuk e shkeli dot turku, as me fermanë, as me djallëzi. Këmbimi i fesë kristiane nuk u pranua para asnjë kushti.

Vazhdoni leximin

Gjiri Lalzit, çifligu i politikanëve të “pastrehë”

Botuar në Gazetën Telegraf më 30/09/2014

gjiri lalzitVila dhe objekte luksi në troje me pronar, politikanët shqiptarë dynden të ndërtojnë vilat luksoze në Gjirin e Lalzit

 Gjiri i Lalzit ka vite që ka zgjuar ëndrrat e politikanëve dhe pas tyre edhe të ministrave e deputetëve, për të ngritur atje çifligun e tyre, larg rrëmujës, streseve dhe shqetësimeve të turmës. Gjiri i Lalzit prej vitit 2001 është kthyer në pothuajse “zonë ushtarake”, ku jo vetëm qytetarët e thjeshtë nuk mund të lëvizin lirisht dhe ku të duan, por edhe pronarët që kanë mbi 300 vjet që banojnë në ato troje, nuk e gëzojnë më këtë të drejtë. Gjiri Lalzit, natyrshëm dhe pa bujë, u kthye në këto vite, zona ku ngritën strehën e tyre politikanët e “pastrehë”, ata që ishin nga 4 apo 8 vjet ministra, që janë akoma kryetarë partish, ata që ishin për 4 mandate deputetë, ata që për 24 vjet gjenden ndoshta krejt rastësisht në politikë dhe shumë familjarë e miq të tyre. Të qenit pronar i një vile apo apartamenti pushimi në bregdet duket se është bërë një normë për ministrat dhe politikanët shqiptarë.

Vazhdoni leximin

Diabolizmi është materializuar te politikanët që shkaktuan anarkinë e pronës

Botuar në Gazetën Telegraf më 22/09/2014

presidenti-me-papen-305x230Promemorie Presidentit të Republikës z. Bujar Nishani, në reflektim të mesazhit historik të Hirësisë së tij, Papa Françesku në Tiranë

I nderuar zoti Bujar Nishani, Ju drejtohemi publikisht si President i Republikës dhe Kryetar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë.

Mesazhet apostolike të Papa Françeskut në Meshën e Shenjtë të ditës së diel 21 Shtator 2014 në Tiranë, me siguri që kanë ndikuar dukshëm në mentalitetin e të gjithëve përfshi politikanët mëkatarë.

Fjala juaj në përshëndetjen e mirëseardhjes për Papa Françeskun ishte shumë e mirë, por ajo ka nevojë për reflektim të mëtejshëm. Besimet e ndryshme fetare nuk kanë shkaktuar gjakderdhje, në popull shqiptar, siç kanë shkaktuar ligjet për pronat. Diabolizmi është materializuar në politikanët e pluralizmit të pas vitit 1991, që kanë shkaktuar anarkinë e titujve të pronësisë; që vuajtjes së shkaktuar nga diktatura komuniste për 45 vjet, i kanë shtuar dhe 23 vjet diktaturë të maskuar, po jo vetëm kaq.

Vazhdoni leximin

Ligji 7501, genocit mbi pronarët legjitim

Botuarn në Gazetën Telegraf më12/09/2014

bishqemPronarët e Elbasanit kërkesë Gjykatës Kushtetuese për abrogimin e ligjit antipronar

Pronarët e qytetit të Elbasanit i kërkojnë Gjykatës Kushtetuese abrogimin e Ligjit 7501, i cili shkel të drejtat e pronarëve legjitimë. Kërkesa bëhet nga familjet Bishqemi, Lamçja, Deliu dhe Kela, të cilët tregojnë për “Telegraf” se edhe pse janë pronarë të qindra-mijërave hektarë tokë dhe mijërave rrënjë ullinj, (pasuri e krijuar nga puna e disa brezave), prej vitesh bredhin gjykatave për njohjen e pronësisë sipas tapive origjinale. Këto familje e quajnë genocit mbi pronarët Ligjin 7501, prandaj kërkojnë me forcë abrogimin e tij. Kërkesa e tyre bazohet në Kushtetutën e Shqipërisë, e cila garanton të drejtën e pronësisë si dhe në Kartën e të Drejtave të Njeriut të Helsinkit. Pronarët e Elbasanit e ndjejnë për të dytën herë diskriminimin e shtetit të tyre, një herë kur shteti komunist ua konfiskoi pasuritë dhe i quajti “kulakë”, duke i demaskuar dhe dhunuar si “armiq të klasës” dhe sërish me Ligjin 7501, kur tokat e tyre ua shpërndau, pikërisht, atyre që i spiunuan dhe i survejuan gjithë vitet e shtetit komunist.

Vazhdoni leximin