KËRKESË PËRPARA GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Shoqata Pronësi me Drejtësi i kërkon Gjykatës Kushtetuese shfuqizimin si antikushtetues të Ligjit nr 133/15 datë 5.12.2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave”

Tiranë, më 29 Mars 2016

Drejtuar: Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë

Kërkesë: Ligji 133/2015 15 datë 5.12.2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave”

E/I Nderuar,
Shoqata Kombëtare “Pronësi me Drejtësi” ka ndjekur me shqetësim zhvillimet që lidhen me nismën më të fundit të Qeverisë dhe Kuvendit për të imponuar kufizime të të drejtës sonë kushtetuese për mbrojtjen e pronës, nëpërmjet miratimit të Ligjit nr 133/15 datë 5.12.2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave”.

Shoqata është përpjekur me të gjitha mjetet dhe mundësitë e saj që të bindë autoritetet të marrin parasysh në hartimin e këtij ligji shqetësimet dhe pritshmëritë e anëtarëve të saj, por fatkeqësisht pa sukses. Në këto kushte, duke mos pasur një tjetër zgjidhje, Ne i drejtohemi kësaj Gjykate të Nderuar me Kërkesën tonë për:

Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Europiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut të Ligjit nr 133/15 datë 5.12.2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave”;

dhe

Pezullimi i zbatimit të Ligjit Ligjit nr 133/15 datë 5.12.2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave”.

Për këtë qëllim, autorizojmë Av. Suela Mëneri, me Nr Lic 8079 (të dhënat e detajuara bashkëlidhur kësaj Kërkese) të na përfaqësojë në proçesin para Gjykatës Kushtetuese.
Bashkëlidhur kësaj shkrese do të gjeni Kërkesën dhe Dokumentat në mbështetje të saj. Shoqata mbetet e gatshme, në dispozicionin Tuaj për të ofruar çdo informacion, a dokument të nevosjhëm për mbarëvajtjen e shqyrtimit të Kërkesës.

Me Konsideratën më të lartë:

RRAPO HAJREDIN DANUSHI
Kryetar i Shoqatës Kombëtare “Pronësi me Drejtësi”

Lexo kërkesën e plotë: 2016 03 29 Kerkesa ne GJK

DEKLARATË PËR SHTYP E SHOQATËS KOMBËTARE TË TË SHPRONËSUARVE “PRONËSI ME DREJTËSI” DHE E SHOQATËS “BREGDETI”

PËR DETYRIMIN E PUSHTETIT

PËR ZBATIMIN E DETYRIMEVE TË KUSHTETUTËS, TE LIGJEVE QË PËRPUTHEN ME KUSHTETUTËN DHE ME VENDIMET E GJEDNJ

Pronarët e ligjëshëm te shpronësuar nga diktatura prej 23 vitesh po ju kërkojnë të vendosni ligjin. Një çerek shekulli pritje, që i janë shtuar 45 vjet të grabitjes nga diktatura komuniste, duhet t’i jepni fund.

Në emër të subjekteve të shpronësuar që prej gati një çerek shekulli presin nga Qeveritë dhe politikanët postkomunistë të rimarrin pronat që iu grabiti sistemi diktatorial komunist, kryesia e Shoqatës “Pronësi me Drejtësi” dhe e Shoqatës “Bregdeti”, ia drejton këtë Apel, institucioneve drejtuese të vendit, ndërkombëtarëve dhe mediave: realizoni përfundimisht kthimin fizik të pronave tek pronarët e ligjshëm të shpronësuar nga diktatura komuniste, duke respektuar titujt e pronësisë në përputhje me nenet 41 dhe 181 të Kushtetutës dhe shpallni pavlefshmërinë për abuzimet e bëra me pronat tona në këto 23 vitet e fundit. Ritheksojmë se situata anarkike, korruptive dhe kleptokratike me pronat vazhdon dhe do vazhdojë ta mbajë Shqipërinë larg BE-së. Vazhdoni leximin