Legalizimet në bregdet, procedurat për lejet

Botuar në Ballkanweb, 13 dhjetor 2015

Nga: Ornela Manjani

Mosazhurnimi i pasurive nga Zyrat e Regjistrimit të Pasurive dhe mungesa e planeve rregulluese pengojnë dhënien e lejeve të legalizimit në zonat bregdetare. Në qytetin e Sarandës, ku janë shpërndarë shumë pak leje legalizimi, pritet miratimi i masterplanit për zhvillimin e zonës, i cili duket se po mban “peng” procesin e pajisjes me leje legalizimi për ndërtimet pa leje. Ndërkohë, në zonat e mbrojtura në Sarandë është ndërtuar në 1.000 raste pa leje, dhe ndërtuesit kanë vetëdeklaruar e janë në pritje të miratimit të planit urbanistik nga ana e pushtetit vendor për të vijuar me procesin e legalizimeve. Në një intervistë për “Gazetën Shqiptare”, drejtoresha e ALUIZNI-t për Sarandën, Otida Cama, shpjegon procedurat që do të ndiqen për legalizimet në zonën bregdetare dhe zonat e mbrojtura. Vazhdoni leximin

KLSH kallëzon në Prokurori 3 specialistë të Hipotekës Sarandë

Gazeta Telegraf, 20/02/2015

klshSARANDE – Kontrolli i Lartë i Shtetit ka kallëzuar në Prokurori 3 specialistë të Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Sarandë. Mësohet se 3 specialistët e kallëzuar janë A.N. me detyrë ish-Juriste, R.P. me detyrë ish-Hartograf dhe N.B. me detyrë ish-Hartograf, të cilët akuzohen për veprën penale të “Shpërdorimit të detyrës”.

Sipas njoftimit të KLSH, nga auditimi i kryer përgjatë periudhës Janar 2011 deri më Shtator 2014 në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Sarandë, janë konstatuar një sërë shkeljesh të dispozitave ligjore, mbi bazën e të cilave është kryer kallëzimi penal në Prokurorinë e Sarandës, për 3 Specialistë të këtij institucioni.

Vazhdoni leximin