Polimer ÇEÇI/ Mijëra hektarë tokë bujqësore, të përvetësuara në kundërshtim me ligjin

Botuar në Gazetën Telegraf më 27/08/2014

polimer ceciShteti, përgjegjës për dështimin e procesit të verifikimit të titujve të pronësisë

*Piqeras

 Shqyrtimi i vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore, lindi si domosdoshmëri e abuzimeve të mëdha gjatë procesit të ndarjes së tokës nga komisionet e fshatrave, veprime që binin ndesh me kriteret e përcaktuara në Ligjin nr.7501 dhe aktet nënligjore në zbatim të tij. Mbështetur në këtë shqetësim madhor për problematikat e krijuara në të gjithë territorin e Shqipërisë, e në veçanti në zonat bregdetare, Parlamenti miratoi Ligjin nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, shoqëruar me udhëzimet përkatëse të Këshillit të Ministrave, duke përcaktuar dhe afate konkrete për përfundimin e kësaj nisme ligjore. Në zbatim të tyre, u krijuan dhe strukturat shtetërore. Pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, zhvillon aktivitetin Sekretaria Teknike, në çdo Prefekturë Qarku u krijuan drejtori të veçanta me komisione, nën drejtimin e Prefektit. Në Nënprefektura, punonjës që duhet të ndjekin problemet dhe ankesat e qytetarëve, lidhur me tokën, etj, etj.. Një armatë e tërë njerëzish që paguhen mirë nga taksapaguesit shqiptarë, por që ngrohin karriget. Pranë këtyre institucioneve janë grumbulluar nga Bregdeti i Jugut një mal me ankesa, analiza, kontrolle, korrespodenca, materiale të pafundme, për të vënë në lëvizje këto institucione, vetëm e vetëm në zbatim të ligjit për të qetësuar njerëzit me shumë halle, për të eliminuar konfliktet të cilat nuk janë të pakta në këtë krahinë.

Vazhdoni leximin