Ligji i ri i Pronave dhe Morali që përcjell ai

Nga Axhem Ymeri  
Botuar në Gazetën Dielli, 12 Jan 2016  

Ndodhemi ne ditet që pritet rivotimi i ligjit të pronave ne Parlament. Më shumë profesionalizëm dhe me të drejte; presidenti e ktheu për rishqyrtim dy ditëpara vitit të ri. Reagimi i menjehershëm i Kryeministrit brenda një jave nga kthimi i ligjit, pa e marre akoma Parlamenti në shqyrtim,se ligji do rivotohet siç është , ka një domethenie të madhe. E para gjë që kuptohet është se ligji është vet Edi Rama. Nuk ka rëndësi se si do ta lexojnë (ndoshta nuk e lexojne fare), deputetet arsyetimin e presidentit, ligji do votohet me urdhër, deputetet nuk duhet të arsyetojnë por vetëm duhet të ngrejne duart lart. Gazeta “TELEGRAF” e datës 8 Janar 2016 ka botuar një analize të Prof.Dr. Lush Susaj. Nga aty me erdhen të fresketa mësimet që jep psikologjia: “….. Psikopati ka etje dhe prirje të fuqishme për pushtet, pasuri dhe kontroll të pakufishem mbi të tjerët. Kjo psikopati’ uzurpon politikën, shtetin, institucionet dhe ua nxin jetën njerëzve, duke shkatëruar të tashmen dhe prespektivën.” Këto mesime të psikologjisë duhet të jenë udhërrefyese për çdo politikan dhe diplomat; nëqoftëse ata lexojnë. Unë nuk kam ndërmend të analizoj gjithë anët teknike të këtij ligji, por dua të përqëndrohem në moralin që ai percjell. Për të gjithë ata që duan të jenë të drejtë, ligji flet vetë (populli thotë:’’ben mu’ –si lopa )’’. Për efekt kujtese, theksoj se ligji nuk i kthen pronat edhe kur ato janë të lira. Ligji shtetëzon edhe kullotat e pakthyera, duke i futur nën emërtimin ‘’toka’’. Ligji të detyron për kompesimin financiar,pavaresisht se prona është e lirë dhe pronari nuk do para por pronën. Ligji, pronarin e shperblen me çmimin e vitit 1945, ndërsa llogaritë e tij i bën me çmimin e tregut sot. Ligji,pronarin e shperblen si toke are, kurse për vete e nxjerr në shitje si truall. Ligji të heq të drejtën e ankimit për themelin e çështjes, etj etj.

Vazhdoni leximin

Presidenti Nishani dekreton kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 133/2015

D E K R E T
PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 133/2015 “PËR TRAJTIMIN E PRONËS DHE PËRFUNDIMIN E PROCESIT TË KOMPENSIMIT TË PRONAVE”.

Në mbështetje të neneve 85, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”.

Nr. Dekretit 9377
Tiranë, më 29.12.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI

 

Arsyet e kthimit të ligjit nr. 133/2015 “Për trajtimin  e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”

Të nderuar deputetë,

Në seancën plenare të datës 5 Dhjetor 2015, Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar ligjin nr.133/2015 “Për Trajtimin dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave”. Ky ligj është paraqitur për shpallje më datë 11 dhjetor 2015. Vazhdoni leximin