APEL PUBLIK DREJTUAR AMBASADORËVE TË BE, KE, OSBE, PËRFAQËSUESVE TË B.BOTËRORE, FMN, USAID

U botua në Gazetën Telegraf dt 28.02.2015

Zotërinj të nderuar,

Gazetat japin vazhdimisht njoftime se ALUIZNI ka bërë gati lejet e legalizimit për ndërtimet pa leje dhe se Këshilli i Ministrave, në varësi të rasteve të deklaruara, përcakton mënyrat alternative dhe procedurat për shlyerjen e vlerës së parcelës. Në kundërshtim me detyrimin moral dhe kushtetues z. Artan Lame, ka bërë disa here njoftime në TV, për mundësimin e legalizimit të ndërtimeve të paligjshme në zonat turistike. Kjo tregon se përvetësimi nga persona të tretë i tokave turistike, prej vitit 1991po vazhdon të bëhet edhe sot në emër të ligjit. Në terma praktike kjo është vazhdim i dhunimit të detyrimeve kushtetuese dhe i të drejtës së pronës sipas modelit të Katovicës. Eshtë absurde të mendohet se Qeveria ushtron forcën e shtetit për të legalizuar veprimet plotësisht antiligjore. Në analizën juridike të legjislacionit 1991-1998, për kthimin e pronave, të grabitura nga shteti i diktaturës të organizuar nga « Qendra Shqiptare e të Drejtave të Njeriut » dhe « Zyra Juridike Falas e CAFOD » në Shtator 2000, është analizuar dhe ligji “Për Zhvillimin e Zonave që kanë Përparësi Turizmin” nr.7665 datë 21.1.93. Relacioni përkatës i është dorëzuar Kryetarit të Kuvendit z. S.Gjinushi dhe për qeverinë i është dorëzuar ministrit kunder korrupsionit z.Ndre Legisi. Siç është shkruar edhe në relacionin përkatës në zonat turistike të bregdetit konstatohen veprime të kundraligjshme në dëm të pronarëve të shpronësuar nga sistemi i diktaturës, madje të dënueshme penalisht, siç janë pushtimet e territoreve të lira, të bëra nga persona juridikë a fizikë pa asnjë titull pronësie apo të drejte tjetër. Vazhdoni leximin

Qeveria, jo demagogji, por kthimin fizik të pronave

Nga Seri Allushi

Botuar në Gazetën Telegraf më 28/11/2014

pronaShkrimi me titull “(Mos) kthimi i Pronave i botuar në gazetën “Telegraf” në datën 21. 11.2014, pasqyron me vërtetësi absolute masakrën shtetërore që kanë bërë drejtuesit kryesorë të Politikës Shqiptare, pas vitit 1990. Moria e ligjeve e vendimeve që kanë miratuar në Parlament e Qeveri, jo për ta zgjidhur kthimin e pronës, por për ta bërë sa më konfliktuale tregon sa papërgjegjshmërinë aq edhe keqdashjen e tyre. Kjo ka ndodhur, sepse liderët kryesor të PD/ PS-së, etj., kanë qenë të interesuar që situata të jetë e tillë, në mënyrë që të mundësonin korrupsionin. Shkrimi prezanton me shifra konkrete situatën tejet konfliktuale, tërësisht antikushtetuese, tërësisht në kundërshtim me Konventat Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut dhe që tërë populli shqiptar është në armiqësi me njëri-tjetrin. Si mundet, që një drejtues lider i një partie të kërkojë nga populli që ta votojë për ta qeverisur, kur gjithë popullin e kishte dhe e ka në konflikt të përjetshëm dhe, megjithëse, premton nuk e zgjidh konfliktin? Si mundet që një parti politike të kërkojë qeverisjen, duke mos garantuar zbatimin e Kushtetutës, e pasi fiton, deklaron se do zbatojmë 7501-n? Pse Presidenti i Republikës, megjithëse kur merr detyrën, BETOHET se do garantojë zbatimin e Kushtetutës dhe kjo është detyra kryesore e tij, qëndron në detyrë, kur nuk e garanton zbatimin e saj? Po Gjykata Kushtetuese përse është e përse paguhet?

Vazhdoni leximin

Pse ende persekutohet Bregu?

Botuar në Gazetën Telegraf më 10/11/2014

breguHimara historike dhe qëndrimi sfidues i Ligjit 7501

Në brigjet e Jonit, në mes të fshatrave Dhërmi-Vuno, i ndërtuar në mes të gjelbërimit, ndodhet fshati im i lindjes, Iliasi. Iliasi i sotëm, buzëqesh dhe na tregon rrënjët e tij të lashta: Urinë, Cipin, Vralinë, Katafiqin-kalanë më të vjetër të botës ilire. Treva e Himarës ka faunën dhe florën e mrekullueshme, origjinalitetin e saj, ka skeptrin princëror, guximin që i ka bërë dhe po i bën ballë padrejtësisë. Ja vlen të thuhet diçka më tepër për këtë trevë të lashtë ilire. Historia e saj është e mbushur me ngjarje e personalitete tek të cilët shquhet dashuria për lirinë, për pavarësinë, shquhet trimëria, ndjenja e të pabindurit për t’u nënshtruar. Në shekuj ajo, për hir të vet himarjotëve më në zë për trimëri e mençuri, mbeti e lirë. Nuk e mori as nuk e shkeli dot turku, as me fermanë, as me djallëzi. Këmbimi i fesë kristiane nuk u pranua para asnjë kushti.

Vazhdoni leximin

Pronat, gati 25 mijë hektarë tokë bujqësore për fondin e kompensimit fizik

Botuar në Gazetën Shqip, më 25 tetor 2014

AKKP: Plan-veprimi në bazë të vendimit të Strasburgut

Gjykata e Strasburgut

Vendimet – I kërkohet qeverisë hartimi i një liste të vendimeve që njohin, kthejnë dhe kompensojnë pronën

Çmimi – Kërkohet të finalizohet një hartë e vlerës së tokës për të llogaritur koston e ekzekutimit të vendimeve

Kompensimi – Këshilli i Ministrave duhet të përcaktojë rregullat dhe metodat e hollësishme për kompensimin

Hartat – AKKP po realizon pozicionimin hartografik të vendimmarrjes në të gjithë territorin

Vlorë – Ka përfunduar hedhjen e të dhënave tekniko-ligjore të të gjithë vendimeve në Vlorë

25 mijë hektarë – Do të dërgohet për miratim në qeveri fondi fizik tokë bujqësore prej 25 mijë hektarësh

Nga Zamir Alushi 
https://i0.wp.com/gazeta-shqip.com/lajme/wp-content/uploads/2014/07/dosje-pronash.jpg
Kthimi i pronave tek ish-pronarët do të bëhet sipas detyrave të lëna qeverisë nga vendimi pilot i Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg. Në gjykimin lidhur me rastin “Manushaqe Puto kundër Shqipërisë”, gjykata mori vendim të shtyjë ankimimet e shtetasve shqiptarë për pronat, me kusht që të realizohej një strategji për kompensimin e ish-pronarëve, ku vend kryesor duhet të zërë kompensimi fizik. “Qeveria po bën gati fondin fizik për kompensimin”, u shpreh dje Sonila Qato, drejtore e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, në një takim me grupet e interesit.

Vazhdoni leximin

Krimi i organizuar dhe korrupsioni fshihen pas problemit të pronës

Letra e Pronarëve të Dukatit, drejtuar z. Hanes Svoboda, anëtar i Parlamentit Europian dhe Mag. Thomas Schnöll, Ambasador i Austrisë në Shqipëri

Botuar në Gazetën Telegraf më 07/02/2014

Duke mos gjetur zgjidhje për të drejtën e pronësisë, edhe pse shumë e qartë në Kushtetutë, pronarët, gjithnjë e më shumë, kërkojnë nga ndërkombëtarët zgjidhjen e këtij problemi që ka çuar Shqipërinë në vëllavrasje. Pronarët mendojnë se, nëse ndërkombëtarët flasin me një zë dhe ushtrojnë presionin e duhur te qeveria shqiptare, vetëm atëherë do të gjendet zgjidhja për të drejtën e pronësisë dhe vetëm atëherë do të kemi demokraci dhe prosperitet të vendit tonë. Në këtë frymë është e ndërtuar dhe letra e Pronarëve të Dukatit, Qarku Vlorë, drejtuar z. Hanes Svoboda, anëtar i Parlamentit Europian dhe Mag. Thomas Schnöll, Ambasador i Austrisë në Shqipëri. Vazhdoni leximin