Pronat/ Basha letër Strasburgut pas deklaratave të Ramës

Botuar në Gazetën MAPO, 19 qershor 2016

bashaKryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha i ka dërguar një letër me 7 qershor Presidentit të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, z.Guido Raimondi, duke ngritur shqetësimin mbi deklaratat e bëra nga kryeministri Rama në Parlament, se sipas tij ai ka arritur një marrëveshje me Gjykatën e Strasburgut për të mos shqyrtuar më çështje të pronave të qytetarëve shqiptarë kundër qeverisë shqiptare.

Basha i bën të ditur z.Raimondi se këto qendrime të Ramës janë mbajtur në Parlament, pas takimit që kanë patur me të me 9 maj në Strasburg, dy prej ministrave të qeverise shqiptare.

Vazhdoni leximin

DUKE FALENDERUAR PËR RAPORTIN E DASH PRONARËT PRESIN VENDIMIN E GJYKATËS KUSHTETUESE NË 21 PRILL 2016

Nga Koalicioni i Pronarëve Shqiptarë

Reforma ne drejtesi do do bëhet por nga duhet filluar si do bëhet bërë kjo reformë ? Ne duam të pranohemi ne Europe si pronare me pronat tona dhe jo si hajdutë të pronave të njeri tjetrit, duam rend demokratik ku Shteti e zbaton Kushtetutën Nëse reforma nuk fillon me pronën asgjë e mirë nuk mund të pritet, por kjo do të percaktohet nga Vendimi i Gjykates Kushtetuese për ligjijn 133/2015 « për trajtimin e pronave ».

Legjislativi dhe ekzekutivi ka pasur dhe gjithnjë do vazhdojë të ketë probleme sepse Kuvendi i Shqipërisë pas vitit 1991ka miratuar ligje që në shkelje të « Detyrimeve Kryesore Kushtetuese » e transferuan pronën private të konfiskuar nga diktatura në persona të tretë. Veç ligjeve që bien ndesh me detyrimet kushtetuese dhe Kushtetutën në fuqi, anarkisë së titujve të pronësisë i është shtuar dhe zbatimi i keq i ligjeve nga vendimet e KKKP dhe AKKP ndër vite si dhe VKM për legalizim të pushtimeve me ndërtimet paleje të tokave të pronarëve. Vazhdoni leximin

Pronat, caktohen 2 mld lekë për gjyqet e humbura në Strasburg

38 vendime deri në 2014-n. Për 2015-n, vetëm një faturë është 8,1 mln euro

gjykata e strasburgutNë buxhetin e shtetit të vitit 2015 janë parashikuar 2 000 milionë lekë për ekzekutimin e vendimeve të Gjykatës së Strasburgut në favor të shtetasve shqiptarë. Nisur nga interesimi i qytetarëve që pretendojnë kompensimin financiar për pronat e tyre, Ministria e Financave njoftoi dje se, në vitin 2015, deri ditën e djeshme, janë shlyer rreth 6902 mijë lekë dhe mbeten për t’u shlyer: një vendim në shumën 8,1 milionë euro ose 1,143,470 mijë lekë, i parashikuar në buxhet dhe një vendim tjetër në shumën 650 mijë lekë, i cili është në proces. Çështjet që trajtohen nga Gjykata e të Drejtave të Njeriut në Strasburg (GJEDNJ) janë kryesisht çështje dhe vendime që lidhen me kthimin dhe kompensimin e pronave. Për sa i përket procesit të ekzekutimit të vendimeve që kanë të bëjnë me vendimet e GJEDNJ-së, deri dje, është ekzekutuar detyrimi financiar, tërësisht, për 38 prej këtyre vendimeve, ndërsa dy vendime janë në proces miratimi dhe ekzekutimi. Ministria e Financave sqaron se shteti shqiptar ka respektuar ekzekutimin e vendimeve të Gjykatës së Strasburgut dhe, aktualisht, nuk ka vendime të papaguara apo që nuk janë në proces ekzekutimi. Për të gjitha vendimet e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut, në rast se pagesat e detyrimeve nuk kryhen brenda afatit 3-mujor nga data kur vendimet bëhen përfundimtare, shteti shqiptar ngarkohet me pagesën e kamatëvonesës, për çdo ditë vonesë. Deri në fund të vitit 2014, efektet e këtyre detyrimeve janë përballuar nga Fondi Rezervë i Buxhetit të Shtetit. Sipas ligjit “Për buxhetin e vitit 2015”, për ekzekutimin e pagesave për detyrimet ndërkombëtare për vitin 2015, burimi i financimit do të jetë Fondi i Kontigjencës. Ndërkohë, në lidhje me një vendim të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut, meqenëse vendimi ka dalë që vitin e kaluar, fondet për ekzekutimin e tij janë planifikuar në buxhetin e Ministrisë së Financave. Nën presionin e vendimeve të Strasburgut, qeveria ka krijuar një grup pune ndërministror, i cili po përgatit një plan për zgjidhjen përfundimtare të çështjes së kthimit dhe kompensimit të pronave, duke krijuar një bazë të besueshme institucionet ndërkombëtare, me qëllim që të mos ketë kosto të papritura dhe të papërballueshme për buxhetin e shtetit. Shpenzimet për Kompensimin në Vlerë të ish-pronarëve për periudhën 2015-2017 parashikohen në masën 1.4 miliardë lekë në vit (nga të cilat 1 miliard lek janë të ardhura nga ALUIZNI). Ndërkohë që fatura e plotë është në proces llogaritjeje, buxheti i shtetit rëndohet gjatë vitit nga vendimet e Gjykatës Ndërkombëtare të Strasburgut, të cilat pothuajse në të gjitha rastet janë në favor të paditësit, me një efekt financiar të konsiderueshëm. Në këto kushte, rezulton imediate marrja e masave nga ana e Ministrisë së Drejtësisë në drejtim të rishikimit të skemës aktuale të kthimit dhe kompensimit të pronave, si dhe të finalizimit të një pakete masash konkrete që duhet të marrë dakordësinë e Gjykatës Ndërkombëtare të Strasburgut. Vendimet e Gjykatës së Strasburgut konsiderohen nga Financat si një nga rreziqet potenciale për moszbatimin rigoroz të buxhetit të vitit 2015.

Z.A.

 

Dëmshpërblimet

Detyrimet e paguara

 • Në 2005 -16,080 mijë lekë;
 • Në 2007 -3,500 mijë lekë;
 • Në 2008 -131,558mijë lekë;
 • Në 2009 -77,280 mijë lekë;
 • Në 2010 -21,336 mijë lekë;
 • Në 2011 -277,368 mijë lekë;
 • Në 2012 -8,428 mijë lekë

+ Kompensim fizik për 360m²

 • Në 2013 -112,051 mijë lekë;
 • Në 2014 -543,954 mijë lekë;

 

SHKRIME TË TJERA ME INTERES

Qato: Fatura e kompensimit të ish-pronarëve kalon buxhetin e shtetit të një viti

Qeveritë vazhdojnë të flasin për “ish” pronarë, të mohojnë kthimin, të harrojnë kompensimin fizik dhe të shtyjne pa fund kompensimin financjar…

————————————————————————————————————

Botuar në Dita, 15 janar 2015

Ish-pronarëve do t’ju duhen edhe disa vite që të kompensohen. Kështu ka deklaruar drejtoresha e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, Sonila Qato në një intervistë për “TemA TV”. Sipas Qatos, kompensimi i ish-pronarëve tejkalon buxhetin e një viti, ndaj dhe qevria po punon për hartimin e  një ligji të ri , ku do të përcaktohet edhe mënyra e kompensimit të tyre. Qato thekson se qeveria mbetet e angazhuar  për zgjidhjen e problemit të pronave, teksa  ka sqaruar se shumë shpejt në Shqipëri pritet të mbërrijë një delegacion  me përfaqësues së BB-së dhe KE-së për t’i dhënë  zgjidhje dhe trajtim kësaj problematike.

Nga Anisa Xhani

Znj.Qato, institucioni juaj  përgjatë këtij viti ka publikuar rreth 9000 dosje të pronave të rregjistruara nga viti 1993. Si do të procedohet më tej me këto prona?

Gjatë vitit 2014 Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave ndërrmori një nismë e cila kishte të bënte me realizimin e një transparence, pas një mungese të gjatë transparence  në këtë institucion mbi procesin e kthimit dhe kompensimit të pronave.Parë dhe njohur me gjendjen ku ne nuk kishim asnjë të dhënë satistikore dhe nuk kishin asnjë datë të konfirmauar se çfarë ka ndodhur me procesin dhe kthimin e kopensimit të pronave përgajtë 21 viteve, nga një proces i nisur zyrtarisht në vitin 1993, ne morëm përsipër të bënim këtë transparencë. Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave përgjatë 2014-tës mori përsipër të bënte pikërisht këtë transparencë.Në transparencën e realizuar kemi regjistruar rreth 49 mijë dosje të cilat janë regjistruar nga strukturat në fuqi ndër vite në këtë proces dhe 47 mijë vendime të dhëna në këtë hark kohor prej 21 vitesh. Ndërkohë, kemi regjistruar një numër të konsiderueshëm dosjesh pashqyrtim, ku janë rreth 9400 dosje të cilat presin një lloj vendimarrje nga Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, dosje të cilat janë aplikuar prej vitesh pranë Agjencisë së Kompensimit të Pronave apo zyrave rajonale të hapura në çdo qark të vendit, por që nuk janë trajtuar asnjëherë me një vendim përfundimtar.Paralelisht me këtë proces transparence, ne kemi arritur të realizojmë edhe një grumbullim  të dosjeve që kanë të bëjnë me procesin e kthimit të pronave, por që nuk ndodheshin në arkivën e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave , por në zyrat vendore të arkivës së shtetit apo pranë arkivave të bashkive kryesore.Ky është një proces  shumë i rëndësishëm dhe në funksion  të qytetarëve, pasi Agjencia në çdo proces verifikimi, iu drejtohej arkivave të shtetit dhe kjo ishte një procedurë që tejzgjatej, për konfirmimin dhe verifikimet tona në këto dosje. Ndaj mendoj se së fundmi kemi krijuar një arkivë tekniko-shkencore , e cila mban në vetvete, një informacion shumë të rëndësishëm mbi një process dhe mbi një reformë që ne duam të ndërrmarrim sëshpejti, pranë Agjensisë së Kthimit dhe Kompensimit të pronave në kuadër të këti ligji.

Çështja e pronës, një gangrenë e shoqërisë shqiptare. Si po operon institucioni juaj për t’i dhënë zgjidhje këtij problemi, i cili është edhe një pikë kyçe e axhendës së integrimit të vendit në BE?

Pronat kanë qenë një nga 12 rekomandimet të BE-së sigurisht është në vëmendjen e qevrisë dhënia e një zgjidhje  konkrete dhe reale çështjes së pronave.Tashmë është i ditur fakti që pronat përbëjnë një nga elementët më gangrenë dhe më problematikë , midis problematikave të shumta që ka vendi. Ndaj është shumë e rëndësishme dhënia e një zgjidhjeje të çështjes së pronave , jo vetëm për përmbushjen e kritereve të BE-së , por edhe për ti dhënë zgjidhje përfundimtare sqarimit të situatës së pronave në vendin tonë. Qeveria e ka konsideruar pronës si një nga 6 prioritetet e saj, ndaj edhe vëmendja e qeverisë Rama është goxha e madhe në dhënien e një zgjidhje  çështjes së pronave. Ne jemi duke operuar në një bashkëpunim shumë të ngushtë ndërinstitucional. Jo vetëm Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave , por edhe institucione të tjera që merren me çështjen e pronave, sic është ALUIZNI, siç është ZyraQendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme apo edhe agjenci të tjera. Kemi nisur një tërësi diskutimesh mbi bazën e një reforme që duhet bërë , por ne kemi marrë përsipër të realizojmë një reformë që përputhet me  rekomandimet e BE-së, përputhet me rekomandimet e lëna nga Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut dhe vendimet e kushtetuese e nxjerra nga viti 1993 në vendin tonë , kemi një reformë që synon që të japë një zgjidhje konkrete kësaj çështje që është mbajtur zvarrë përgjatë këtyre viteve .

Shumë pronarë e kanë dërguar çështjen e pronës së tyre në Gjykatën e Strasburgut. A keni bërë ju një vlerësim të faturës me të cilën mund të përballet buxheti i shtetit?

Transparenca që realizuam përgjatë vitit 2014, krijimi i regjistrit themeltar të vendimarrjes, i ndërrmarrë në këto 21 vite n’a ka lehtësuar punën për të dalë me terma konkretë, në lidhje me faturën reale të kompensimit që shteti shqiptar ka ndaj pronarëve. Gjatë vitit të kaluar dhe në ditët e para të këtij viti jemi duke punuar intensivisht për të finalizuar këtë process, i cili është shumë i rëndësishëm për të krijuar ato mekanizma dhe instrumenta që na kërkohen  edhe nga KE edhe nga rekomandimet e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut për t’i dhënë zgjidhje reale kësaj problematike. Kam përshtypjen se shumë shpejt qeveria do të dalë me një zgjidhje konkrete të cilën do ta çojë edhe në parlament nëpërmjet miratimit të një ligji të ri.Fatura e kompensimit, është një faturë që përmban në vetvete shumë komponentë, siç janë vlera ekonomike apo edhe vlera financiare e vlerësimit të këtyre pronave, ndaj ne jemi duke punuar shumë ngushtë me konsulentë të huaj të Bankës Botërore dhe KE-së, të cilët presim të na vijnë shumë shpejt për t’i dhënë  zgjidhje dhe trajtim kësaj problematike . Uroj që në muajt e parë të këtij viti të mund të dalim me terma konkret në lidhje me këtë faturë.

Ndonjë shifër paraprake?

Shifrat paraprake janë relative, dhe kanë të bëjnë me formulën që qeveria në fund  do të miratojë për të ekzekutuar, ndaj është paraprake nxjerrja e një formule nga ana ime.

Znj.Qato, sa do t’i kushtojë fatura e kompensimit të ish-pronarëve buxhetit të shtetit shqiptar?

Fatura e kompensimit ka një vlerë të konsiderueshme në buxhetin e shtetit.Është një vlerë që mund të tejkalojë edhe një buxhet shteti të një viti. Ne jemi duke punuar që  t’i japim një zgjidhje, e cila do të ketë një zgjidhje me një afat të përcaktuar të përfundimit të saj, por që sigurisht do të dojë të shtrihet në disa vite buxhetor në mënyrë që të mund të trajtojë të gjithë vendimet. Nëpërmjet regjistrit të krijuar ne kemi numëruar rreth 21 mijë vendime të cilat presin të kompensohen financiarisht, apo një nga mekanizmat që ligji i ri do të krijojë për t’i dhënë zgjidhje  këtij problemi. Ndaj konsideruar faktin, që numri i vendimeve është  shumë i madh , të cilat presin një zgjidhje dhe një lloj kompensimi nga ana e qeverisë, konsideruar faktin që nga viti 2005-2013 janë kompensuar pjesërisht vetëm 700 vendime do të thotë që mekanizmi që duam të krijojmë , do të jetë një mekanizëm që do të shtyhet në kohë, por që do të ketë sigurisht një përfundim të planifikuar, sipas instrumentave që do të dalin  nga ky ligj i ri.Por vlera është e konsiderueshme ndaj  nuk mund të ezaurohet brenda një viti, apo dy viteve. Do të duhet një periudhë kohore më e gjatë, për të përmbyllur këtë proces.

Institucioni juaj ka vënë theksin tek një kompensim kryesisht fizik të pronarëve , por edhe financiar.Si do të kryehet ky proces?

Edhe me ligjin që kemi sot në fuqi , format e kompensimit janë të ndryshme. Ekzistojnë rreth 6 mënyra kompensimi, ku më i kërkuarai nga pronarët është kompensimi fizik apo finaciar. Pastaj ka edhe mënyra të tjera kompensimi, siç është nëpërmjet obligacioneve, nëpërmjet pjesëmarrjes në privatizime apo edhe në mënyra të tjera.Vëmëndja jonë për momentin është e përqendruar tek kompensimi financiar dhe fizik për shkak se edhe nevojat në raport me interesin e tyre, në raport me këto dy mënyra kompensimi janë më të kërkuara.Megjithatë jemi duke bërë një vlerësim  të të dyja formave të kompensimit. Në fund të këtij vlerësimi do të shohim se çfarë mundësie për pronat ka shteti shqiptar për të iu’a lëvruar pronarëve,  çfarë vlere ekonomike do të kenë këto prona dhe sa mundësi kompensimi financiar do të ketë qeveria për tju dhënë pronarëve. Në një vështrim krahasimor midis dy llojeve të formave do të merret edhe një vendim se cilat do të jenë, edhe përqëndrimi i qeverisë në formën që do të zgjedhë për kompensimin e pronarëve, nëse do të jetë kompensim fizik apo kompensim financiar. Edhe sot ndodh një lloj kompensimi  në bazë të 21 mijë vendimeve që kanë dalë për kompensim. Qëllimi ynë është që reforma të sjellë një formulë  të re e cila do të përfshijë në një farë mënyre të 21 mijë vendimet për kompensim.Urojmë që ta realizojmë, ky është pikësynimi.

Në janar të këtij viti institucioni juaj ka hapur një aplikim për kompensim financiar t ëish-pronarëve për tokën truall , të shpronësuar për interes të investimeve. Si paraqitet fluksi i aplikimeve?

Në fund të muajit dhjetor qeveria miratoi  një vendim, i cili bëri të mundur  hapjen e procedurave  për shpërndarjen e një fondi për kompensimin e pronarëve në vlerën 300 milionë lekë.Procedurat i kemi nisur më datë 5 janar dhe në interesin e qytetarëve është se përfundojnë në datën 5 shkurt. Agjencia i ka dyert e hapura për të mirëpritur të gjithë qytetarët  e interesuar deri në datën 5 shkurt për të aplikuar për përfitimin e këtij fondi. Kërkoj të sqaroj qytetarët që do të bëhet kompensimi vetëm për zërin kadastral truall.Fluksi i qytetarëve të cilët  kanë aplikuar në zyrat tona gjatë kësaj jave kanë qenë  goxha i madh , rreth 500 aplikime. Fluksi do rritet dhe në fund të janarit , brenda një afati 1 mujor do të bëhet i ditur edhe numri i aplikantëve.

Gjobat e Strasburgut ndaj Ramës, 8.3 milionë euro vetëm për 10 pronarë

Fatura që qeveria duhet të paguajë ndaj pronarëve për shkak të çështjeve të humbura në Gjykatën e Strasburgut pritet të krijojë një gropë të thellë në buxhetin e shtetit. Aktualisht, qeveria Rama vetëm për 10 pronarë detyrohet të paguajë një shifër të kripur prej jo pak, por 8.3 milionë eurosh. Një gjobë kjo, e vendosur nga Gjykata e Strasburgut ndaj qeverisë shqiptare për shkak të shkeljeve që kjo e fundit ka bërë në rastin e 10 pronarëve që kanë ankimuar pranë kësaj gjykate. Vazhdoni leximin

Strasburgu u jep të drejtë pronarëve, shteti shqiptar u jep të drejtë hajdutëve të pronave

Botuar në Gazetën Telegraf, 11/01/2015

gjykata e strasburgutPronat në Shqipëri, pazar djathtas e majtas për të mos u kthyer, 24 vjet mashtrime me pisllëk ligjor e akrobaci të qëllimta mes institucioneve. Ja 20 ligjet e abandonuara nga Strasburgu, 1 ligj është ndryshuar 12 herë, por nuk është zbatuar as… 1 herë

Ardhja në Tiranë e raportuesit dhe negociuesit për Shqipërinë në Parlamentin Europian, Knut Fleckenstein, sa i takon zbatimit të reformave dhe nisjes së plotësimit të 5 prioriteteve, ka risjellë në vëmendje të drejtën e pronës (prioriteti “Për të drejtat e njeriut”). Në kuadër të përgatitjes së progres-raportit për Shqipërinë, Fleckenstein ka kërkuar të shohë nga afër hapat konkretë të marrë nga qeveria përsa i përket, edhe të drejtës së pronësisë. Porse, çfarëdo të ketë raportuar qeveria, zullumet postkomuniste me pronat në tërësi duken sheshit. Për të arritur në nivelin e kërkuar nga Strasburgu, Qeveria dhe Kuvendi duhet të marrin seriozisht në konsideratë gjendjen aktuale, ku nuk zbatohen as vendimet e gjykatave, abuzimet e deritanishme dhe legjislacionin ekzistues, kërkesat kushtetuese, si dhe sugjerimet e shoqatave të pronarëve.

 * * *

Historia e (mos)kthimit dhe (mos)kompensimit të pronave në Shqipëri, provon faktin, se të dy krahët dhe ideologjitë politike qeverisëse djathtas e majtas të pas vitit 1990, nuk e kanë patur objektiv real kthimin e pronave tek pronarët legjitim, ose kompensimin e tyre financiar në rastet e tjetërsimit të tokave në fshatra, qytete, vepra publike si; hekurudha, HEC-e e institucione shtetërore prej ish-regjimit komunist. Në 13 vjet që qeverisi PD dhe në 9.5 vite që ka qeverisur e po qeveris PS, të dy pushtetet politike e ekzekutive, kanë mashtruar e vazhdojnë të mashtrojnë për kthimin e pronave, madje PD e PS së bashku, në vitin 1991 miratuan Ligjin Nr. 7501 të ndarjes së tokës bujqësore për familjet kooperativiste në fshat dhe për familjet fermere në qytet, i cili u bazua mbi parimin Leninist: “Toka i përket atij që e punon”. Me këtë ligj, shteti u mohoi dhe u grabiti pronën pronarëve legjitim, tamam si me reformën komuniste të vitit 1945 dhe ka nxitur luftën e hapur civile mes familjeve dhe fiseve të pronarëve legjitimë, poseduesve dhe hajdutëve të pronave, me pasojë mbi 8000 viktima e mbi 280 mijë familje të futura në hasmëri “pushke” në këto 22 vite. Ligji 7501 është atakuar në Shqipëri me mbi 53 milionë procese gjyqësore në gjykatat e të gjithë niveleve, të cilat së bashku me Komisionin e Kthimit të Pronave, me hipotekat, me këshillat e qarqeve, me komunat e bashkitë, të instruktuara nga politika, kanë 24 vjet që mohojnë pronën, falsifikojnë e zhdukin tapi, bëjnë mbivendosje pronash, bëjnë pazare e grabisin pronat me vendime false e të stërzgjatura. Të gjendur përballë padrejtësisë dhe pisllëkut shtetëror e politik me pronat, pronarët i janë drejtuar institucioneve të drejtësisë ndërkombëtare, konkretisht Gjykatës Europiane të Strasburgut. Kjo gjykatë, referuar edhe Kushtetutës së shkelur Shqiptare, ligjeve anti-Kushtetuese Shqiptare dhe të drejtës ndërkombëtare të pronës, u ka dhënë të drejtë pronarëve shqiptarë. Madje, Gjykata e Strasburgut, duke parë qëndrimin anti-Kushtetues të Shtetit Shqiptar në cenimin e të drejtës së pronës me ligje mohimi, zaptimi dhe grabitjeje, në datën 31. 07. 2012 shpalli një vendim “PILOT”, posaçërisht për Shqipërinë, me objekt: Detyrimin me afat 1 vjeçar të qeverisë shqiptare, për përfundimin e procesit të kthimit dhe kompensimit të pronave, duke pezulluar për 18 muaj shqyrtimin e çështjeve të depozituara e që do depozitoheshin pas dhjetorit 2012, me qëllim që t’i jepte mundësinë qeverisë shqiptare, për të vepruar. Qeveria shqiptare nuk e pranoi këtë vendim të Gjykatës së Strasburgut, madje i kërkoi “pazare moszbatimi e shtyrje afati 5 vjeçar”, por Strasburgu nisi proceset e gjykimit, duke dhënë një vendim tjetër kundër qeverisë shqiptare për pagesa kompensimi, vendim që mban datën në 11 tetor 2013. Fakti është, se qeveria shqiptare nuk po zbaton detyrimet e vendosura prej Strasburgut për të respektuar të drejtën e pronës me kthim ose kompensim, por as vendimet e kësaj gjykate për dëmshpërblim financiar për pronat e grabitura e të hipotekuara prej hajdutëve, deri edhe shtetarë, të ndara me Ligjin komunist 7501 dhe të njohura si ndërtime të paligjshme përmbi tokat e pushtuara prej 379 mijë e 983 zaptuesve të lejuar e mbrojtur nga shteti, por që nuk janë pronarë të tokave, ku kanë ndërtuar. Ndërsa në Strasburg mbrohen pronarët, shteti në Shqipëri vazhdon të mbrojë hajdutët dhe zaptuesit e dhunshëm të pronave, duke nxjerrë edhe ligje në favor të tyre.

Në Strasburg vazhdojnë gjyqet, në Shqipëri vazhdojnë mashtrimet

Deri në nëntor 2014, Gjykata e Strasburgut ka futur në proces trajtimi 79 kërkesë-padi të reja, 13 prej të cilave janë fituar nga pronarët legjitimë. Brenda muajit shkurt 2015, burime nga Strasburgu deklarojnë se kjo gjykatë do të nisë edhe trajtimin e 43 çështjeve të tjera të pronave të shqiptarëve. Gjykata e Strasburgut, i ka kërkuar shtetit shqiptar dy zgjidhje: Të zbatojë urgjent vendimet e shpallura prej saj dhe të nisë kompensimin financiar e fizik për pronat e tjetërsuara, të liroj tokat e zaptuara si dhe të kthejë tek pronarët, pronat që janë të lira, përpara se të dalin vendimet e reja të Strasburgut, të cilat sipas një parashikimi shkojnë në vlerën mesatare 27 milionë euro të tjera. Sipas regjistrit të Gjykatës së Strasburgut, deri në fund të vitit 2014 pranë kësaj gjykate gjenden në proces gjykimi 439 dosje pronash të shqiptarëve, nga të cilat 35 % janë për shkelje të të drejtave të individit, 42 % janë për shkeljen e të drejtës së pronës, ndërsa 23 % për zaptim prone me ligj shqiptar. Deri në fund të vitit 2013, shteti shqiptar ka zbatuar gjithsej vetëm 3 % ose 14 vendime të Strasburgut, dhënë “për kompensim financiar”, si dhe vetëm me 15 % të masës së kompensimit financiar ndaj pronarëve që kanë fituar gjyqet në Strasburg. Por nuk ka zbatuar asnjë vendim për kompensim fizik, ose kthim prone. Kujtojmë, që në janar 2014 Gjykata e Strasburgut i ka bërë prezent qeverisë shqiptare 61 çështje gjykimi, për pronat të cilat kanë si përmbajtje shkeljen e plotë të të drejtës së pronës në Shqipëri edhe me ligje anti-Kushtetuese, duke shpërfillur totalisht edhe Kushtetutën Shqiptare. Qeveria shqiptare, vazhdon të mashtrojë pronarët dhe Gjykatën e Strasburgut, me nxjerrje ligjesh anti-kushtetuese dhe me moszbatim të asnjë prej ligjeve, duke e lënë çështjen e pronës në acarim të madh mes shqiptarëve dhe me një faturë financiare që vjen nga Strasburgu përherë në rritje.Strasburgu urdhëron: Shlyeni faturën e kompensimeve 14 milionë USD

Flitet, se në shpenzimet që qeveria “Rama” ka planifikuar për vitin 2015, janë parashikuar edhe 14 milionë dollarë kompensime për pronarët, të cilët kanë fituar gjyqet në Strasburg. Ky është ende projekt e jo planifikim në buxhetin vjetor 2015, diktuar nga Gjykata e Strasburgut. Nga ky fond projekt kompensimi, 1 milion dollarë do të akordohen nga të ardhurat prej ALUIZNI-t. Ende po diskutohet për këtë vlerë kompensimi, mbasi fatura e plotë e deklaruar dhe e vendosur nga Gjykata e Strasburgut, ka marrë formë të prerë dhe qeverisë Shqiptare i është kërkuar ta paguajë brenda qershorit 2015, ndërkohë që fatura e dërguar në llogarinë qeverisë shqiptare, diktuar për zbatim urgjent është 8 milionë euro. Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, ka deklaruar se do të publikojë së shpejti faturën zyrtare që i duhet të përballojë shteti shqiptar për kompensimin e ish-pronarëve. Më pas, do të nisë puna për një reformë konkrete në fushën e kthimit të pronave, por mbi të gjitha të kompensimit të pronarëve. Kompensimi do të bëhet në bazë të një formule të re e cila është përcaktuar në Strategjinë e nxjerrë në zbatim të vendimit “Pilot” të Gjykatës së Strasburgut. Agjencia e Pronave, po ndesh vështirësi në komunikimin me zyrat e hipotekës për të verifikuar statusin e vërtetë të një prone, aq sa komunikimi shkresor me hipotekën nuk e garanton gjithmonë statusin real të pronave. Ky element, bëhet pengesë për reformën afatshkurtër për kompensim të pronarëve, toka e të cilëve është prekur nga ndërtimet informale. Gjithsesi, Strasburgu nuk po lëviz nga vendimi i tij dhe po kërkon shlyerjen e faturës së kompensimit, për vendimet që ka marrë dhe për vendimet që do të marrë gjatë vitit 2015, ku sipas trajtimit paraprak të dosjeve afro 95 % e këtyre vendimeve, do të jenë në favor të pronarëve.Në Strasburg regjistrohen çdo vit 200 padi shqiptarësh, pranohen 160 

Në këto 22 vite gjendje mashtrimi politik, lojërash shtetërore, ligjesh anti-kushtetuese dhe banditizmi faktik me pronat shqiptare, në Gjykatën e Strasburgut regjistrohen, mesatarisht, 200 padi në vit prej pronarëve shqiptarë, nga të cilat pranohen 160. Në këto padi, pronarët akuzojnë shtetin shqiptar për vjedhje, zaptim dhe mohim prone edhe me vendime gjyqi, vendime qeverie e ligje. Mbi 90 % e dosjeve të depozituara në Strasburg, ka lidhje me kthimin kompensimin fizik e financiar të pronave. Vetëm një fakt: Ligji shqiptar i kompensimit është absurd dhe është rrëzuar nga Gjykata e Strasburgut, mbasi njeh të drejtën e kompensimit financiar vetëm për 200 m/2 tokë me çmim 2.2 dollarë në rrethet e kategorisë së parë si Tirana, Durrësi, Elbasani, Korça, Vlora… dhe me 1.3 dollarë për metër katror, në rrethe si Tepelena, Skrapari, Ballshi, Përmeti, Mirdita, Puka, Kukësi etj., paçka se mund të ketë pronar legjitim edhe me 1, 2, 10, 15, 50, 100 e më shumë hektarë tokë të zaptuar, të mohuar ose të tjetërsuar!Ja 2 zgjidhjet sociale, propozuar 1 vit më parë nga “Avokati Popullit”

Një vit më parë, konkretisht, në datën 3 janar 2014, “Avokati i Popullit” Igli Totozani, në mbështetje të pronarëve që presin kthimin, kompensimin fizik ose financiar të pronave të tyre të zaptuara, të mohuara e të tjetërsuara, i rekomandoi qeverisë shqiptare 2 zgjidhje “paqësore” për problemin e ish-pronarëve dhe qiramarrësit që banonin në objektet e tyre të dhëna si shtëpi banimi, ose si objekte shërbimi prej shtetit, gjatë procesit të privatizimit të tyre në vitin 1991, si ish-punonjës në këto objekte tregu e shërbimesh. Këto dy propozim-zgjidhje, i janë paraqitur personalisht në 12 shkurt 2013 edhe ish-kryeministrit Sali Berisha, por nuk është kthyer asnjë përgjigje konkrete prej tij. Ndërsa në datën 3 janar 2014, i janë paraqitur edhe Kryeministrit Rama. “Avokati Popullit” ka kërkuar mosmiratimin e Aktit Normativ të Qeverisë Nr.3, datë 01. 08. 2012, mbasi cenon të drejtën e pronës. Ja cilat janë 2 zgjidhjet, që ka rekomanduar “Avokati Popullit”:

1. Dhënia e garancisë nga ana e shtetit për përfitimin e kredive me 0 % interes, prej ish- qiramarrësve që nuk plotësojnë kushtet e vendosura nga ana e bankës të kontraktuar nga ana e shtetit për këtë qëllim,.

2. Lëvrimi i fondeve të pushtetit vendor për ndërtimin e banesave sociale për këta individë qiramarrës, në një kohe sa me te shpejte te mundshme.

Ja 4 ligjet e qëllimta, që kundërshtojnë njeri-tjetrin dhe krijojnë bllokazh

 – Ligji nr. 9235, datë 29.7.2004

 Pika 1 e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 192/2011, bie në kundërshtim me Ligji Nr. 9235/2004, neni 23/3 “Bazuar në vendimet e komisioneve vendore ose të gjykatave dhe sipas një radhe të përcaktuar nga vetë ai, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave ndan Fondin për Kompensimin ne mënyrë proporcionale”.

– Ligji nr. 9235, datë 29.7.2004

Nuk përcaktohet qartë, se cila masë financiare, do të merret si principal i vlerës fillestare, ajo e momentit të njohjes të së drejtës për kompensim dhe më pas aplikimin e normës bazë të interes gjatë viteve, apo çmimi i tregut për pasurinë që do të kompensohet duke aplikuar dhe interes vjetore nga momenti i njohjes të së drejtës së kompensimit. Sa i takon të ardhurave të gjeneruara nga veprimtaria e Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes së Pronës Publike (DASHPP),dallohen një sërë dispozitash ligjore të cilat nuk janë në harmoni me njëra tjetrën, ku disa dispozita përcaktojnë një shifër në përqindje për të kaluar për llogari të fondit të kompensimit dhe disa të tjera të cilat parashikojnë se të ardhurat e tjera kalojnë në buxhetin e shtetit, në dallim nga sa parashikon ligji nr. 9235/2004 dhe ligji 10239/2010, pra për të njëjtin objekt prone ligje të ndryshëm parashikojnë përqindje të ndryshme deri në shmangien totale të përqindjes që duhet të kalojë për krijimin e fondit special të kompensimit.

– Ligji nr. 9482/2006, Nenet 16, 28/1 dhe 34

Neni 16: – Rregullim specifik për ata që disponojnë parcelën, sipas një akti të ligjshëm të paregjistruar”, ku përcaktohet se nëse subjekti, që disponon objektin pa leje, posedon kontratën e kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore, të lidhur ose të vërtetuar përpara noterit publik, me pronarin e ligjshëm vetë ose nga personi, i cili i ka kaluar të drejtën e pronësisë, pavarësisht nga numri i transaksioneve të kryera, ai i dorëzon ato në drejtorinë rajonale të ALUIZNI-t. Për të gjithë këtë rreth personash, që posedojnë këto kontrata, kalimi i pronësisë së parcelës ndërtimore regjistrohet sipas kontratës, duke paguar vetëm tarifën në fuqi për regjistrimin në zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, pa kamatë vonesë dhe taksa të zbatueshme.

Neni 28/1: – Pronari, i cili ka kryer kalimin e parcelës ndërtimore, në përputhje me pikën 2 të këtij neni, zhvishet nga e drejta e kompensimit të pronës sipas këtij ligji ose sipas ligjit “Për kthimin dhe kompensimin e pronave”.

Neni 34: Cili është institucioni që do të përcaktojë sipërfaqen për legalizim: ALUIZNI, subjekti aplikues pranë tij, apo AKKP-ja, në mungesë të këtij përcaktimi AKKP në referim të nenit 28/1, shprehet për kompensim, gjë që çon padrejtësisht në rritjen e vlerës financiare të shtetit ndaj subjektit të shpronësuar, nëse dhe legalizuesi nuk e blen këtë sipërfaqe.

Ja 9 lojërat institucionale edhe me Ligjin anti-Kushtetues 7501

Mospërcaktimi i saktë dhe përfundimtar i sipërfaqeve të tokës pronë shtetërore e patrajtuar nga ligjet e mësipërme.

 1.  Cenimi i sipërfaqes së kaluar AKKP-së me VKM nr. 686, datë 18.06.2008 “Për krijimin e fondit të kompensimit fizik nga fondi I tokës bujqësore” me motiv: Për fond fizik për kompensimin e ish-pronarëve, gjë e cila bëhet evidente me VKM nr. 459, datë 22.05.2013 “Për një ndryshim në fondin e kompensimit fizik të krijuar nga fondi I tokës bujqësore”, ku hiqen nga ky fond 520.64 ha tokë bujqësore, Sipërfaqe e cila me VKM nr. 45, datë 29.01.2014, ka kaluar në administrim të Ministrisë së Bujqësisë;
 2.  Në këtë kuadër komunat, DSHP-të, DAMT nuk japin informacion kërkesave të dërguara nga AKKP për gjendjen juridike, fizike për sipërfaqet e pretenduara nga trashëgimtarët e subjekteve të shpronësuar, për faktin e thjeshtë sepse këto sipërfaqe jepen më qira personave të tretë juridik a fizik;
 3.  Kjo reflektohet edhe në përgjigjet e ZVRPP-ve të cilat, shpesh janë me mangësi për zona të veçanta pasi nuk ka një koordinim komunë, qark dhe ZVRPP.
 4.  Nivel shumë i ulët i regjistrimit të pronave në ZVRPP nga njësitë e qeverisjes vendore.
 5.  Arsyet e vonesave janë tarifat e regjistrimit dhe mospërputhja e hartave, sidomos me transferimin e sipërfaqeve pyjore.
 6.  Inventarizimi i pronave troje, tokë bujqësore, sheshe, rrugë, etj në klasa në ato zona ku mungon regjistrimi fillestar.
 7.  Mospërputhja e përmasave të pronave sipas hartave komunë-bashki-hipotekë.
 8.  Konfliktet midis njësive të qeverisjes vendore për kufirin ndarës midis tyre. (Rasti i komunës Xarrë-Sarandë e cila ka bllokuar procedurat e inventarizimit dhe transferimit si dhe komuna Thumanë e bashkia Krujë, të cilat janë në një proces gjyqësor).

Ja 20 ligjet e pronave, që Strasburgu i konsideron “shkelje të rënda” 

1. Ligji Nr. 7501 datë 19. 07. 1991: “Për Tokën”- ndryshuar me 11 ligje gjatë periudhës 1991-2013.

2. Ligji Nr. 7843, datë 13. 07. 1994: “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, ndryshuar me 6 ligje gjatë periudhës 1994-2007 – i shfuqizuar me hyrjen në fuqi të ligjit të ri Nr.33/2012, datë 21.3.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”.

3. Ligji Nr.7699, datë 21. 04. 1993: “Për kompensimin në vlerë te ish-pronarëve të tokës bujqësore”- ndryshuar me 3 ligje në vitin 1995.

4. Ligji Nr. 1254, datë 19. 10. 1995: “Për kompensimin e ish-pronarëve të trojeve të zëna, të tokës bujqësore dhe jobujqësore, me troje në zonat turistike dhe në qendrat e banuara“(ende në fuqi)- ndryshuar me 5 ligje në vitet 1995-1998.

6. Ligji Nr. 8053, datë 21. 12. 1995: “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”- ndryshuar me 2 ligje gjatë periudhës 1995-2012.

7. Ligji Nr. 256, datë 13. 04. 2010: “Për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave”.

8. Ligji Nr. 7983, datë 27. 07. 1995: “Për shitblerjen e tokës bujqësore, livadheve dhe kullotave”

9. Ligji Nr. 8318, datë 01. 04. 1998: “Për dhënien me qira të tokës bujqësore e pyjore,të livadheve dhe kullotave që janë pasuri shtetërore”- ndryshuar me 1 ligj të vitit 1998.

10. Ligji Nr.7980, datë 27.7.1995: “Për shitblerjen e trojeve”- ndryshuar me 1 ligj të vitit 1997.

11. Ligji Nr. 7848, datë 16. 08. 1994: “Për shpronësimin për interes publik, si dhe për marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë së paluajtshme”.

12. Ligji Nr. 8561 datë 22. 12. 1999: “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik”.

13. Ligji Nr. 8743, datë 22. 02. 2001: ”Për pronat e paluajtshme të shtetit”- ndryshuar me 1 ligj të shkuriti të vitit 2006.

14. Ligji Nr. 8744, datë 22. 02. 2001: ”Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në qeverisjen vendore”-I ndryshuar 2 herë gjatë periudhës 2001-2007.

15. Ligji Nr. 9235, datë 29. 07. 2004: “Për Kthimin dhe Kompensimin e Pronës” (në fuqi) – I ndryshuar me 9 ligje dhe 2 vendime të Gjykatës Kushtetuese gjatë periudhës 2004 – 2012.

16. Ligji Nr. 9235, datë 29.7.2004: “Për Kthimin dhe Kompensimin e Pronës”.

17. Ligji Nr. 9482, datë 03.04.2006: “Për Legalizimin, Urbanizimin dhe Integrimin e Ndërtimeve pa leje”, ndryshuar me 4 ligje dhe 1 vendim të Gjykatës Kushtetuese gjatë periudhës 2006 – 2012.

18. Ligji Nr.256, datë 13.4.2010: “Për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave”.

 1. Ligji Nr. 33/2012, datë 21. 03. 2012: “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”.
 2. Ligji Nr. 9948, datë 07. 07. 2008: “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, ndryshuar 1 në mars të vitit 2012.

Skandali/ Ligji Nr. 9235, datë 29.7.2004 ka ndryshuar… 12 herë, nuk është zbatuar asnjë herë

1. Ndryshuar me Vendim të Gjykatës Kushtetuese Nr. 26, datë 02.11.2005

2. Ndryshuar me Ligjin Nr. 9388, datë 04. 05. 2005

 1.  Ndryshuar me Ligjin Nr. 9583, datë17. 07. 2006
 2.  Ndryshuar me Ligjin Nr. 9684, datë06. 02. 2007
 3.  Ndryshuar me Vendim të Gjykatës Kushtetuese Nr 11, datë 04. 04. 2007
 4.  Ndryshuar me Ligjin Nr. 9898, datë 10. 04. 2008;
 5.  Ndryshuar me Ligjin Nr. 10095, datë 12. 03. 2009
 6.  Ndryshuar me Ligjin Nr. 10186, datë 5.11.2009
 7.  Ndryshuar me Ligjin Nr. 10207, datë 23.12.2009
 8.  Ndryshuar me Vendim të Gjykatës Kushtetuese Nr 27, date 26.05.2010
 9.  Ndryshuar me Ligjin Nr. 10308, datë 22. 07. 2010
 10.  Ndryshuar ne Vendim të Gjykatës Kushtetuese Nr 43, datë 06.10.2011

Ja 15 institucionet që mashtrojnë, grabisnin dhe sjellin vërdallë pronarët prej 24 vitesh

 1.  Agjencia e Kthimit dhe e Kompensimit të Pronës
 2.  Hipoteka
 3.  Gjykata e Faktit
 4.  Gjykatat e Apelit
 5.  Avokatura e Shtetit
 6.  Gjykata e Lartë
 7.  Gjykata Kushtetuese
 8.  Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor
 9.  Drejtoria e Administrimit dhe Shitjeve të Pronave Publike
 10.  Komisioni e Pronave në Komunë e Bashki
 11.  Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pasurive të Paluajtshme
 12. ALUIZNI
 13. Komisioni Qeveritar i Tokës pranë Prefektit
 14. Komisioni i Verifikimit të Pronës në Këshillin e Qarkut
 15. Enti Kombëtar i Banesave

Përparim HALILI


Copyright © 2012 Gazeta Telegraf. All rights reserved.

Pronat, Strasburgu gjobit qeverinë me 680 mijë euro

Gjykata për të Drejtat e Njeriut në Strasburg ka gjobitur Shqipërinë me 680 mijë euro për mos zbatim të vendimit të gjykatës për një çështje pronësie. Vendimi i Gjykatës së Strasburgut erdhi pas një ankimimi kundër dështimit të shtetit shqiptar për të zbatuar vendimet e kompensimit të pronës. Rasti në fjalë ka të bëjë me çështjen “Manushaqe Puto dhe të tjerë kundër Shqipërisë” në lidhje me ankesat për moszbatimin e vendimeve që caktojnë kompensimin.
Duke marrë në konsideratë, konkluzionet e mësipërme, Gjykata nxjerr përfundimin se nuk ka pasur mjet të brendshëm ligjor efektiv që të mundësonte kompensim të mjaftueshëm dhe të përshtatshëm për shkak të moszbatimit të zgjatur të vendimeve të komisionit që jepnin kompensim. Rrjedhimisht, ka një shkelje të Nenit 13 të Konventës.
“Manushaqe Puto dhe të tjerë kundër Shqipërisë (aplikimi 604/07, 43628/07, 46684/07 dhe 34770/09) .
Çështja kishte të bënte me një kërkesë për rishikimin e një vendimi të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut në lidhje me ankesat për moszbatimin e vendimeve që caktojnë kompensimin.
Aplikantët janë 20 shtetas shqiptarë, të cilët jetojnë në Shqipëri. Ata të gjithë janë ankuar se pavarësisht titullit të trashëguar të pronave të tyre të njohura nga autoritetet, vendimet përfundimtare administrative për kthimin dhe kompensimin e pronës nuk janë zbatuar.
Ata e mbështesin ankesën e tyre në nenin 6 (e drejta për një gjykim të paanshëm) dhe nenit 13 (e drejta për një vendim efektiv) dhe në nenin 1 të Protokollit e Konventës (Mbrojtja e Pronës).
Në vendimin e saj të datës 31 korrik, gjykata konstatoi shkelje të nenit 13, nenit 6 dhe nenit 1 të Protokollit për shkak të mungesës së dhënies së një zgjidhjeje efektive në zbatimin e vendimit përfundimtar. Gjykata dha një vendim në favor të çdo aplikanti. Më 21 mars 2013, qeveria informoi gjykatën se ata kishin mësuar se vëllai i ankuesit në letrën nr. 34770/09 kishte vdekur më 12 korrik 2009.
Ata kërkuan rishikimin e vendimit të gjykatës bazuar në Rregulloren e Gjykatës për aq kohë sa dhënia e dëmit pasuror dhe jo pasuror në shumën e 1.360.000 euro ishte shqetësuese.
Gjykata vendosi të rishikojë vendimin e saj të 31 korrik 2012 në lidhje me zbatimin e nenit 41 të Konventës në lidhje me aplikimin nr. 34770/09 dhe i akordoi aplikantit 680,000 euro në lidhje me dëmin financiar dhe jofinanciar” thuhet në vendimin e gjykatës.

Ultimatumi i Strasburgut për qeverinë shqiptare

Buxheti shqiptar do duhet të përballojë pagesa të jashtëzakonshme, për shkak se qeveria nuk ka qenë serioze me ish-pronarët. Në korrik të këtij viti Gjykata Europiane e Njeriut në Strasburg refuzoi kërkesën e qeverisë shqiptare për “ngrirjen” e vendimeve për kompensimin e pronave.
Strasburgu i ka kthyer një përgjigje negative Shqipërisë, por më shumë se sa kosto financiare, e cila mund t’i kalojë qindra milionë eurot, në dyshim është vënë legjitimiteti dhe aftësia e qeverisë shqiptare për zgjidhjen e çështjes së pronave.
Që nga viti 1993, kur ka nisur kthimi i pronave, ka pasur me dhjetëra gjyqe në Gjykatën e Strasburgut, ku kërkohej kompensimi financiar nga qeveria shqiptare. Rasti më tipik ka qenë ai i njohur si “Manushaqe Puto kundër Shqipërisë”.
Gjykata e Strasburgut, nisur nga problematikat e njëllojta të kërkesave të qytetarëve shqiptarë, doli me një vendim pilot në vitin 2012. Ky vendim pilot do të shërbente si bazë për marrjen e të paktën 80 vendimeve të tjera kundër Shqipërisë, me një kosto financiare prej qindra milionë eurosh.
Për këtë arsye, në vitin 2013 u ra dakord me qeverinë e atëhershme që “deri më datë 17 qershor 2014, shteti shqiptar që të krijonte një mekanizëm efikas për kompensimin e pronave”, por  qeveria shqiptare tregoi paaftësi në dhënien e një zgjidhjeje ndaj kësaj çështjeje.
Rreziku për faliment nga vendimet e Gjykatës së Strasburgut në favor të qytetarëve shqiptarë për çështjet e pronave, ka shqetësuar përfaqësuesit e qeverisë shqiptare, të cilët duhet të gjenin një zgjidhje përfundimtare brenda 17 qershorit për mënyrën e kthimit dhe kompensimit të pronave për të gjithë pronarët që kanë fituar të drejtën e pronësisë me vendim gjykate të formës së prerë, jo vetëm në Strasburg. Kjo sepse pas datës 17 qershor të këtij viti do të rifillojnë të gjykohen të gjitha çështjet e depozituara deri më tani në këtë gjykatë dhe shteti shqiptar si vend pjesëtar i Konventës të së Drejtave të Njeriut duhet t’u garantojë qytetarëve të tij të drejtën e pronës, pas vendimeve që do të merren më tej. Nisur nga fakti se kostoja e kthimit dhe kompensimit të pronave është e papërballueshme nga shteti, Gjykata e Strasburgut në vitin 2012, pas vendimit të saj të fundit lidhur me çështjen “Manushaqe Puto kundër Shqipërisë”, në vendimin e saj pilot ka përcaktuar disa detyra për palën shqiptare që të realizohen deri më 17 qershor të këtij viti, duke vendosur njëkohësisht mosshqyrtimin e ankimimeve që do depozitohen pranë kësaj gjykate deri në mesin e muajit të ardhshëm nga qytetarët shqiptarë.

Arben Shahini

Si mund t’i drejtohemi Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut?

Shoqatat “Pronësi me Drejtësi” dhe “Bregdeti” vlerësojnë se, pavaresisht nga deklarimet ne media te politikaneve, klasa politike nuk është e interesuar të zbatojë nenet 181 dhe 41 të Kushtetutës mbi kthimin e pronave.

Politika perpiqet me çdo kusht te servirë si zgjidhje legalizimin e akteve te paligjshme, te ndertimeve pa leje ne token e tjetrit dhe kompensimin per te maskuar grabitjet e bera ne 23 vjet. Kjo platforme e Qeverise favorizon vjedhjen dhe shkeljen e ligjit, shkon ndesh me detyrimet kushtetuese dhe kerkesat e Strasburgut.

Shoqatat vazhdimisht kanë orientuar pronaret që, per te rimarre te drejten e posedimit te prones se grabitur nga diktatura komuniste dhe nga anarkia postkomuniste, çdo individ t’i drejtohet gjykates vendase dhe pas marjes se nje vendimi negativ të shkallës së fundit, brenda nje kohe sa me te shkurter, por brenda 6 muajve, t’i drejtohet Gjykates se Strasburgut.

Numri i pronareve qe i jane drejtuar Straburgut eshte mbi 550 dhe ky numur sa vjen e rritet. Mundesite per te fituar te drejten ne Strasburg jane te plota sepse gjyqtaret e Strasburgut nuk ju kerkojne para ose prone ne natyre. Sa me i madh numuri i ankesave aq me shume rritet presioni dhe shkurtohet koha per gjykimin dhe marrjen e vendimit.

Shpenzimet e ankuesit, per t’u gjykuar ne Strasburg jane vetem fotokopja e dokumentave dhe postimi i tyre. Nese qytetari ka te ardhura te kufizuara (rroge ose pension), Strasburgu mund t’i paguajë ankuesit edhe shpenzimet per avokatin.

Shkrimet e mëposhtëme japin më shumë detaje mbi këtë çështje.

Botuar në Standard Online, 24 Maj 2014

gjykata-strasburgÇdokush është i lirë t’i drejtohet Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, për një shkelje të mundshme të të drejtave te tij. Gjykata fillimisht duhet të shqyrtojë nëse kërkesa është e pranueshme apo jo. Kërkesa duhet të plotësojë disa kushte të caktuara të parashtruara në Konventë për t’u konsideruar si e pranueshme. Individi ose OJQ duhet t’i ketë shteruar të gjitha shkallët e brendshme të gjykimit të çështjes në fjalë dhe nëse pretendon përsëri për një shkelje të mundshme të të drejtave të siguruara nga Konventa, brenda 6 muajve mund t’i drejtohet gjykatës me një kërkesë, jo anonime, dhe me kushtin që kjo çështje të mos jetë gjykuar më parë. Një kriter tjetër i domosdoshëm është që çështja të jetë brenda kufirit kohor të ratifikimit të Konventës nga palët. Vazhdoni leximin

Pronarët: Qeveria po i trajton pronat tona si “pronë shtetërore”

Botuar në Gazetën Telegraf më 19/11/2014

pronatProjektligjet e qeverisë për dhënien e pronësisë në bazë të VKM-ve 452 dhe 161, në kundërshtim me vendimin pilot të Strasburgut

Në tryezën e datës 24 Tetor 2014 për pronat, organizuar nga Ministria e Drejtësisë dhe AKKP, nga të gjithë diskutuesit u evidentua qartë situata e anarkisë së pronave dhe në emër të Qeverisë, zv. Ministri Idlir Peçi shprehu shqetësim dhe gatishmërinë e Qeverisë për korrigjimin e gabimeve dhe vullnetin për zbatimin e Kushtetutës.

Ndërkohë, pronarët janë të shqetësuar për faktin se Qeveria ka dërguar në Kuvendin e Shqipërisë për miratim një projektligj për dhënien e tapive për personat që kanë marrë toka në përdorim sipas VKM-së nr. 452. Por, nëse ky projektligj miratohet, për pronarët, do të evidentohet fakti se Qeveria nuk ka kapacitetet e duhura qe ta lexojë Kushtetutën dhe pasojat kuptohen. Sipas tyre, në pikëpamjen juridike hapat e Qeverisë kanë të njëjtin defekt lidhur me shkeljen e të drejtës së pronësisë dhe nuk mund të pretendohet se ka vullnet për të zbatuar përmbajtjen e Nenit 41, 42 dhe të Nenit 181 të Kushtetutës. Nëse ka vullnet për zbatimin e Kushtetutës, thonë pronarët, Qeveria duhet ta tërheqë këtë projektligj, pasi ai është veprim «Nul». Nga ana tjetër, miratimi tij me mekanizmin e numrit të kartonëve, për shkak të interesave personale dhe pragmatiste të deputetëve do ta komplikojë situatën.

Vazhdoni leximin

Pronarët: Anarkia postkomuniste e pronës është turpi i politikanëve

Botuar në Gazetën Telegraf me 21/10/2014

gjykata-strasbourgPlani i veprimit për zbatimin e vendimit pilot të GJEDNJ, në 24 tetor tryeza me pronarët, AKKP dhe M. e Drejtësisë.
Zgjidhja vjen vetëm me zbatimin e Kushtetutës dhe kthimin e pronës te i zoti

 AKKP dhe Ministria e Drejtësisë, në zbatim të planit të veprimit për zbatimin e vendimit pilot të GJEDNJ, (Për regullimin e anarkisë postkomuniste me pronat, për zbatimin e detyrimeve kushtetuese dhe për të plotësuar kushtet për përafrimin në BE), po ndërmerr hapat e para. Për këtë do të mblidhet në 24 tetor një tryezë e rrumbullakët me palën e dëmtuar, të përfaqësuar nga shoqatat e të shpronësuarve padrejtësisht nga diktatura komuniste. A ka rrezik që reforma ligjore dhe institucionale, ku është ingranuar AKKP dhe Ministria e Drejtësisë të jetë vetëm fasadë dhe shtytje e afateve kohore? A ka rrezik që kjo tryezë të jetë një mashtrim i radhës për t’i hedhur hi syve delegacionit që do të vijë nga Strasburgu, apo Kancelares së Gjermanisë znj.Angela Merkel, që ka bërë disa apele për problemin e anarkisë së pronës? Këto janë dyshimet që hedhin pronarët, në lidhje me këtë tryezë, duke pohuar, se kjo ka ndodhur me qeveritë e mëparshme; të djathta dhe të majta në periudhën e pluralizmit postkomunist. “Ajo që është e sigurt, është fakti se demokracia fillon me pronën. Që demokracia, e shpërthyer me studentët e vitit 1991, të rilindë, duhet që reforma të fillojë me pronën tek i zoti. Zgjidhja e problemit të pronës nuk ka qenë aspak e vështirë dhe zgjidhja nuk është e vështirë edhe sot, mjafton që të ketë patriotizëm dhe vullnet politik për të ndërtuar një shtet ligjor dhe demokratik”, shprehet për “Telegraf” z. Rrapo Danushi, kryetari i shoqatës “Pronësi me drejtësi”. Për pronarët, është një veprim shumë i mirë që Ministria e Drejtësisë dhe AKKP ulen në tryezë me përfaqësuesit e pronarëve. “Për të garantuar rilindjen e demokracisë do të sugjeronim që specialistët e Ministrisë së Drejtësisë, t’i referohen shkrimeve që janë publikuar në gazetën “Telegraf” për pronën. Nëse këto shkrime nuk do kishin rënë në veshin e shurdhër dhe në indiferentizmin e politikanëve, problemi i pronës do ishte zgjidhur shumë vjet më parë. Koha që kalon bëhet bumerang dhe turpëron politikanët për faktin se kanë kaluar 23 vjet dhe Shqipëria ka mbetur në porositë e Ramiz Alisë; nuk është as lindje dhe as perëndim” shprehen pronarët.

Vazhdoni leximin