Letër publike e shprehjes së qëndrimit të pronarëve drejtuar Ambasadorit të BE z. Ettore Sequi, Komisionerit z. Stefan Füle dhe autoriteteve të BE-së

LETËR PUBLIKE E SHOQATAVE “PRONËSI ME DREJTËSI” DHE “BREGDETI”

Botuar në Gazetën Telegraf, 12 nëntor 2013

Botuar në Gazetën Telegraf, 12 nëntor 2013

Për sa kohë që pronat e konfiskuara nga regjimi komunist nuk janë kthyer, Kushtetuta shqiptare shkelet, korrupsioni i bazuar në keqmenaxhimin e pronës do të vazhdojë  të lulëzojë , titujt e pronësisë do të mbeten të pasigurt dhe asnjë investitor serioz nuk do të guxojë të investojë në Shqipëri.

Edhe mbas 20 vjetësh nga dita e pranimit të parimit të kthimit të pronave të konfiskuara padrejtësisht nga regjimi komunist dhe miratimi i legjislacionit përkatës, shteti shqiptar ende nuk zbaton detyrimet e tij kushtetuese  (nenet 181 dhe 41 të Kushtetutës). As vendimet e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut nuk janë zbatuar  dhe në korrik të vitit 2012 është ndërmarrë një nismë për  procedurë  gjykimi pilot . Vazhdoni leximin

POSITION PAPER

A European Parliament Delegation of seven MEPs is visiting Tirana today, 28 October 2013, to take part in the 6th EU – Albania Stabilisation and Association Parliamentary Committee. The Delegation is chaired by Eduard KUKAN (EPP, SK). Fight against corruption, reforms of the judiciary and of public administration are among the main subjects up for discussion.

At this occasion, our two associations, “Pronësi me Drejtësi” and “Bregdeti” issue a Position Paper, asking the European Parliament to make the solution to the problems affecting property rights in Albania a priority and a strong precondition to the integration processes.

Here is the full text of the Position Paper: Vazhdoni leximin