SHTYPI, LETRA

Dokumentat janë klasifikuar kronologjikisht, sipas viteve.
Documents are classified chronologically on a yearly basis.

sq = Shqip/Albanian
en = Anglisht/English

2016

 1. (sq) Letër Gjykatës Kushtetuese 201608-leter-gjk-nga-pronesimedrejtesi
 2. (sq) Shtojcë: Përmbledhje e Kufizimeve të imponuara nga Ligji i Ri mbi Pronat 201608-permbledhje-e-kufizimeve-te-imponuara-nga-ligji-i-ri-mbi-te-drejtat-e-pronareve
 3. (sq) Shtojcë: Konstatime mbi dy opinionet e mëparshme të Komisionit të Venecias 201608-konstatime-mbi-dy-opinionet-e-komisionit-te-venecias
 4. (en) Letër Presidentit të Komisionit të Venecias 201608-letter-president-venicecommission-from-defendingproperty
 5. (en) Letër Departamentit të Ekzekutimit të Gjykimeve 201608-letter-defendingproperty-to-coe-dept-execution-judgments
 6. (en) 201604-letter-to-obama-from-defendingproperty-us-branch
 7. (en) Përgjigje e Ambasadores së BE, R. Vlahutin, 24 qershor 2016
 8. (en) Leter Pronësi me Drejtësi për Këshillin e Ministrave të Këshillit të Europës (aplikim sipas nenit 9 të Rregullores së KM) 20160601 Submission pursuant Art 9 (2) of the Rules of the Committee of Ministers of the Council of Europe_DefendingProperty
 9. (sq) 2016 04 18 Krahina Jonë_Leter publike zEdiRama
 10. (sq)Kërkesë përpara Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërise 2016 03 29 Kerkesa ne GJK

2015

 1. (sq)20150228 ApelPublikKomunitetitNderkombtarBregdeti
 2. (en)20151020 Submission art 9-2 Rules CM_Albania_execution of Puto and Driza group of cases

2013

 1. (sq) 20131222 Leter publike zotërinjve E.Rama, I.Meta, L.Basha
 2. (sq) 20131213 Letër kryeministrit dhe 5 Ambasadorve
 3. (en) 20131127reply S.Füle
 4. (sq) 20131120 Bregdeti kryeministrit Rama
 5. (sq) 20131119 Pronesi me Drejtësi kryeministrit Rama
 6. (sq) 20130608_Replikë me zonjën Lovovsky
 7. (en) 20130605_reply Lvovsky to open letters_shqip
 8. (sq) 20130601_Gëzim Boçari opinion
 9. (sq) 20130529_Reagim Bregdeti ndaj pergjigjes Bankës Botërore
 10. (sq) 20130525_Deklarate shtypi_reagim SHPD ndaj pergjigjes Bankës Botërore
 11. (en) 20130522_US State Dept reply
 12. (en) 20130521 World Bank/Lovovsky reply
 13. (en) 20130515 reply to Mayer_Council of Europe DGHR
 14. (en) 20130515 reply to Opacic_Europarl
 15. (en) 20130503_reply Venice Commission
 16. (sq) 20130501 Apel 54 personaliteteve
 17. (en) 20130429 Reply European Parliament
 18. (en) 20130424 Council of Europe Reply(1)
 19. (en) 20130424 Council of Europe Reply(2)
 20. (en) 20130325 Associations Appeal to Fule
 21. (en) 20130325 DraftLaw_on_Property(Eng)
 22. (sq) 20130325 DraftLaw_on_Property(Alb)
 23. (en) 20130123 WB Tirana replies to Bregdeti

2012

 1. (en) 20121221 Bregdeti appeals to WB Directors
 2. (sq) 20121218 Bregdeti i shkruan OSBE
 3. (en) 20121218 Bregdeti writes to OSCE
 4. (sq) 20121112 Pa kthim te prones nuk ka shtet ligjor nuk ka integrim
 5. (sq) 20121105 Lirak Bejko Homazh
 6. (sq) 20121031 Bregdeti informon Ambasadorin e OSBE
 7. (en) 20121024_EN Reagim ndaj përgjigjes së Bankës Botërore (anglisht)
 8. (sq) 20121023 APEL POLITIKANEVE
 9. (en) 20121015_EN World Bank’s Reply 
 10. (sq) 20120928_AL  Letër e Bregdetit dërguar drejtorit të Bankës Botërore
 11. (en) 20120928_EN Bregdeti writes to the World Bank Director
 12. (sq) 20120905 Trupit Diplomatik
 13. (sq) 20120823 Apel publik per Pronat
 14. (sq) 20120811 Bregdeti mbi strategjine e Qeverise per Pronat
 15. (sq) 20120802 Kerkese per debat publik me krytarin e AKKP Çefa
 16. (sq) 20120721 Strategjia e Qeverise per Pronat
 17. (sq) 20120604 Cfare pret populli nga takimi Berisha-Rama per Presidentin
 18. (sq) 20120331 Zgjidhja e prones – kusht per integrim ne BE
 19. (sq) 20120321 Projektligjet e fundit – hapa prapa
 20. (sq) 20120306 Apel Deputeteve dhe Ambasadoreve
 21. (sq) 20120304 Avokati Popullit Raporti per Pronat
 22. (en) 20120220 ANSWER FULE
 23. (sq) 20120115 Apel znj Ashton_shqip
 24. (en) 20120115 Apeal Ms Ashton_en

2011

 1. (sq) 20111222 Leter Ettore Sequi Ambasador BE
 2. (en) 20111110 Bregdeti denounces World Bank Report
 3. (en) 20111010 This is what is happening in Albania with the Property Issue
 4. (en) 20110910 World Bank Article
 5. (sq) 20110910 Banka Boterore Shkrim
 6. (sq) 20110807 Agim Toro – Kompensimi shkon 700 vjet
 7. (sq) 20110620 Intervista e Elvis Cefes – Kompensimi ne natyre
 8. (en) 20110521 International Crisis Group
 9. (sq) 20110218 Greqizimi i Shqiperise se Jugut
 10. (sq) 20110208 Pa pronën tek i zoti nuk ka demokraci funksionale
 11. (sq) 20110121 Kerkese publike zSali Berisha

2010

 1. (sq) 20101217 Debat publik me zÇefa drejtor AKKP
 2. (sq) 20101008 Promemorje drejtuar Institucioneve drejtuese te Vendit
 3. (en) 20101003 Letter to European Council
 4. (sq) 20100918 Leter Deputeteve te PDU
 5. (sq) 20100908 Si e deshirojme Ambasadorin e BE
 6. (sq) 20100825 Rrapo Danushi – Pergjigje Kryeministrit
 7. (sq) 20100715 Leter informuese per situaten e pronave – Amb dhe shtypit
 8. (en) 20100620 Group of European Peoples Party
 9. (en) 20100526 US Ambassador answer
 10. (en) 20100524 BREGDETI – FULE
 11. (en) 20100420 Bregdeti – US Ambassador

Më të vjetra / Older

 1. (sq) Leter publike Keshillit Europe
 2. (sq) 20000907 Analize ligjet pronat Pirro Totozani
 3. (en) 20000907 Analysis Property Legislation Pirro Totozani
 4. (sq) 19990916 Peticion i akademikëve per respektimin e te drejtes se pronesise

Shihni KERKESAT tona
Have a look at our DEMANDS

Postimet Më të Fundit

Kerkese per informacion nga zyra Presidenciale

Drejtuar: Znj. … Kordinator për të Drejtën e Informimit në Institucionin e Presidentit të Republikës

E nderuar znj. … , Koordinatore për tëdrejtën e informimit.

Bazuar në Ligjin ‘Për të Drejtën e Informimit dhe Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (të drejtën e aksesit):

 1. Lidhur me ligjin Nr. 133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”, jukërkojmë të na informonime kopje të plotë tëkorespondencës, tëinstitucionit tëPresidentit të Republikës, meKomisionin e Venecias dhe institucionet e tjera ndërkombëtare.(kopjen elektonike dhe shkresore).
 2. Kopje të plotë të përgjigjeve respektive të kthyera nga institucionet. Ju lutem të respektoni afatet kohore.

Pergjigje:

 1. KËRKESË PËRPARA GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Lini një Përgjigje
 2. KËRKESË PËRPARA GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Lini një Përgjigje
 3. KËRKESË PËRPARA GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Lini një Përgjigje
 4. KËRKESË PËRPARA GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Lini një Përgjigje
 5. Zhgënjimi i Strasburgut Lini një Përgjigje
 6. Gjykata Europiane njohu skemën e re për pronat. Ish-pronarët: “Vendim zhgënjyes” Lini një Përgjigje
 7. PRONARI I RI, PRODUKT I NJERIUT TE RI Lini një Përgjigje
 8. SHOQATA E TË SHPRONESUARVE “PRONESI ME DREJTESI” APEL SHBA DHE BE Lini një Përgjigje
 9. Apel politikës për çështjen e pronave Lini një Përgjigje