Pronari nga Dukati i shkruan perfaqesuesit të Këshillit të Europës në Shqipëri

Botuar në Gazetën Dielli

KËRKESË PUBLIKE ZOTIT MARKO LEIDEKKER PËFAQESUES I KËSHILLIT TË EUROPËS NË SHQIPËRI

Shqiperi,17 Gusht 2015

I nderuar zoti Marko Leideker, përfaqësues i Këshillit të Europës. Duke ju falenderuar për veprimtarinë tuaj për të ndihmuar zhvillimet demokratike në Shqipëri, ju lutemi të na bëni të ditur publikisht komentin që kanë bërë specialistët e Këshillit të Europës për projektligjin e Qeverisë për kompensimin e pronave.
Llogjika na thotë se ka një manipulim nga Ministria e Drejtësisë duke bërë lojë fjalësh dhe keqpërdorur emrin e Këshillit të Europës. Sqarimi publik nga ana juaj, është i nevojshëm për të rivendosur besimin tonë ndaj institucioneve ndërkombëtare si dhe transparencën për veprimet e autoriteteve shqiptare. Përgjigja juaj publike do të sqarojë njëkohësisht mijëra pronarë në të gjithë zonën turistike perfshi dhe qindra pronarë në fshatin tim të Dukatit, ku secili pret kthimin me ligj të pronës së grabitur për 45 vjet nga diktatura komuniste dhe prej 24 vjetësh nga pjella e tyre e ricikluar në politikë prej Ramiz Alisë nëpërmjet mashtrimit pseudodemokratik të Katovicës.
Unë jam anëtar i Shoqatës “Dukati” dhe në harmoni te plotë me Shoqatën Kombëtare “Pronësi me Drejtësi’ dhe shoqatat e tjera, kërkojmë ndihmën tuaj për të korigjuar gabimet e qeverisë me pronat tona të trashëguara. Dukati është nje nga fshatrat e zonës turistike të Gjirit të Vlorës. Fshati ka pak tokë bujqësore të punueshme por në çdo kohë ka jetuar me nder. Nuk kemi vjedhur dhe përvetësuar kurrë më parë pronën e tjetrit, por kemi jetuar me punën e ndershme dhe me djersën e ballit, duke shfrytezuar atë pak tokë bujqësore, blektorinë dhe kullotat e Karaburunit që i trashëgojmë prej shumë brezash. Diktatura komuniste i grabiti pronat tona, na denigroi si kulakë, na persekutoi etj. Nese Evropa, Banka Botërore etj, e dëshirojnë Shqipërinë demokratike, ata ashtu siç imponojnë uljen e pensioneve dhe rritjen e energjisë elektrike, duhet që më parë të dertyrojnë shtetin të kthejë pronën e graditur tek i zoti. Politikanë me eksperiencë si ish presidenti Bamir Topi, po fokusohen tek referenca e çmimit të kompensimit. Zgjidhja nuk është çmimi por detyrimi i Shtetit për të zbatuar kushtetutën. Siç u shprehën ne deklaratën publike të shtatë shoqatat e pronarëve kompensimi e ka rradhën pas kthimit dhe është i pranushëm vetëm për pronat që nuk mund të kthehen pasi janë tjetërsuar dhe shërbejnë për nevoja publike.Ne nuk do të lejojmë pazare çmimash me të drejtat tona me dinjitetin tonë.

Vazhdoni leximin

DEKLARATË PËR SHTYP NGA 7 SHOQATA TË PRONARËVE

12 Gusht 2015 

Për mospranimin e Projekt Ligjit të Qeverisë ,“Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave në Shqipëri.

Në kuadër të reformës për cështjen e kthimit dhe kompensimit të pronës, Qeveria Shqipëtare prezantoi Projekt ligjinPër trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”. Për tu njohur me Projekt ligjin ishin ftuar edhe Shoqatat e pronarëve Shqipëtarë.

Drejtuesit dhe përfaqësuesit e shoqatave të pronarëve, analizuan me hollësi e shqetësim përmbajtjen e Projekt ligjit dhe konstatuan se nuk është në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë (neni 41 dhe 181) dhe me kartën Europiane të të Drejtave të Njeriut për pronën. Ai nuk zgjidh problemin madhor që është “Kthimi i fizik i pronës , por përkundrazi në projekt ligj mbyllet perfundimisht kthimi i pronës, minimizohet vlera dhe mbyllet mundësia për tu ankuar në Gjykatën e Starasburgut. Në këtë Projekt, është hequr fare koncepti i kthimit të pronës, pra nuk ka më kthim të pronës por ka vetëm një kompensim minimal e sipas interesit të qeverisë. Ne pronarët i kërkojmë Qeverisë – KTHIMIN E TOKES që na është marrë, dhe në zbatim të pikës 2 të Vendimit Unifikues të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë nr 24 datë 13 Mars 2002 edhe fitimin e munguar qysh nga viti 1945; ndërsa, Qeveria nëse ka“para”, le tja u japë “pronarëve” që fabrikoi me Ligjin 7501.

Projekt-ligji i ofruar si “zgjidhje” nga Qeveria është i papranueshëm, sepse mban forcërisht në fuqi Ligjin antikushtetues 7501, datë 19. 07.1991, “Për Tokën”,   me të cilin prona e ligjëshme, iu muar pronarëve që e trashëgonin dhe iu dha falas disa të tjerëve që Qeveria i emertoi “ Pronarë ”. Ky veprim ka qenë dhe eshte në kundërshtim me nenin 41 të Kushtetutës së Shqipërisë, i cili thotë : “prona fitohet me dhurim, me blerje ose me , trashëgim….”, por bie në kundërshtim edhe me Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut për Pronën, e cila është ratifikuar nga Parlamenti Shqipëtar me ligjin nr.7491, datë 29.04.1991’ .

Agjenësia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronës, deklaron se janë vetëm 26 mijë dosje të Pronarëve që kërkojnë kthimin e Pronave, dhe vetem këta llogarit për kompensim, por janë ende dhjetra mijë pronarë të tjerë që kërkojnë dokumenta per të vërtetuar pronat e tyre. Ndërkohë Qeveria Shqipëtare këto prona, ende te pa identifikuara, i konsideron prona të shtetit dhe vazhdon ti shesi, e ti japë me qera, në mënyrë të kundraligjëshme. Ndërkohë ne 50 % të territorit (në pjesën veriore te vendit) sejcili banor ka marrë tokën e tij të trashëguar)-pra Ligji 7501 është zbatuar vetëm në Jugë të vëndit.

Projekt-ligji zyrtarizon përfundimish një borxh absurd në miliarda Euro. të cilat duhet të përballohen nga taksapaguesit dhe buxheti i shtetit, për të kompensuar pronarët dhe e gjithe kjo për interesa elektorale e karieriste edhe KORRUPTIVE, të liderëve politik, që kanë sunduar jetën e vëndit në këto 24 vjet. Ndërkohë që është e sigurt, se nëse prona kthehet tek pronari që e trashëgon, detyrimi financiar i kompensimit bëhet ZERO. Kjo është e vetëmja zgjidhje që i kërkohet Qeverise nga pronarët Shqipëtarë, qysh nga viti 1991.

Është fakt, se aktualisht për pronën në Shqipëri nuk ka tituj pronësie komformë Kushtetutës. Për këtë arësye për konflikte pronësie, deri tani janë vrarë mbi 8000 persona. Këtë e ka deklaruar në Parlament vetë   Kryeministri Edi Rama, ish kryeministri Sali Berisha dhe ish Kryeministri Majko që kanë deklaruar publikisht se : “ Klasa Politike Shqipëtare ka GABUAR me ligjin 7501.

Pronarët Shqipëtarë, të gjëndur para arbitraritetit dhe padrejtësisë së Shtetit Shqipëtar, që u morri pronat, kanë kërkuar e do vazhdojnë të kërkojnë drejtësi në Gjykatën e të Drejtave të Njeriut në Strasburg, e cila rast pas rasti iu ka dhënë të drejtë pronarëve Shqipëtarë (rasti Manushaqe Puto etj), madje ka gjobitur Qeverinë Shqipëtare, por me këtë Projekt-ligj Qeveria u a heq këtë mundësi pronarëve. Zonja Sonila Qato, Drejtoresha e Agjensisë Kombëtare për Kthimin dhe Kompensimin e Pronave, në çelje të takimit, u shpreh se “qëllimi i ligjit të ri të pronave është që t’i vërë fre vendimeve të Gjykatës së Strasburgut, që i shkakton një shumë të kripur parash shtetit shqiptar”.

Për arësyet e mësipërme, ne Pronarët Shqipëtarë e konsiderojmë Projekt-ligjin krejtësisht të papranueshëm dhe e denoncojmë zyrtarisht dhe publikisht si një artificë të Qeverisë me anën e të cilit jo vetëm nëpërkëmb të drejtat e pronarëve Shqipëtarë, por kërkon të mashtrojë edhe institucionet dhe drejtësinë Europiane.

Ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me grupin e punës, nëse Qeveria pranon që diskutimi të fillojë nga zgjidhja në përputhje me kushtetutën dhe Konventën Europiane të të drejtave të njeriut – pra nga KTHIMI i PRONES, e pastaj nga kompensimi, por vetëm për tokat e zëna me objekte social-ekonomike (nevoja publike). Për këtë përfaqësuesit e Shoqatave të Pronarëve kërkojnë që të tërhiqet drafti i përgatitur nga Qeveria dhe në tavolinën e diskutimeve të shqyrtohet drafti i përgatitur nga Shoqatat e pronarëve, i cili gjëndet në sitin e Shoqatës www.defendingproperty.com

Të gjitha Shoqatat e pronarëve të Shqipërisë , në unitet të plotë , i drejtohemi, gjithë institucioneve të Bashkimit Europian, Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut në Strasburg, Ambasadorit të SHBA në Tiranë dhe gjithë Ambasadorëve të vëndeve të BE-së në Tiranë të mbështesin të   drejtën e Pronarëve Shqipëtarë, sipas standarteve Europiane, duke kushtëzuar edhe marrëdhëniet me Qeverinë Shqipëtare me zbatimin e Kushtetutës së Republikës dhe të Drejtës Europiane për kthimin fizik të pronës. Në të kundërt alternativa e vetëme e Pronarëve Shqipëtarë do të jetë zgjidhja përmes Gjykatës së Strasburgut.

Ne besojmë shumë te parimet e drejtësisë Europiane dhe jemi thellësisht të bindur se nuk mund të ketë zgjidhje përfundimtare dhe të qëndryshme pa kthimin fizik të pronave dhe kompensimin e tyre vetëm kur janë të zëna me objekte social-ekonomike.

Me kthimin e pronës pronarëve, kompensimi bëhet ZERO, dhe Shqipëria bëhet pjesë e BE-së

Me respekt

ALEANCA E SHOQATAVE TË PRONARËVE SHQIPËTARË

  1. Shoqata “ Pronësi me Drejtësi”,
  2. Shoqata “Bregdeti”,
  3. Shoqata “Krahina Jonë”
  4. Shoqata “Dukati”
  5. Shoqata “Pronarët Legjitimë”
  6. Shoqata “Pronarët e Myzeqesë”
  7. Shoqata “Borshi”

Botuar në Panorama, 14 gusht 2015

 

Qeveria ligj të ri për pronat. Shtyhet me 6 muaj afati për shqyrtimin e 8 mijë dosjeve

Botuar në Sot News, 5 maj 2015

 Qeveria ligj të ri për pronat, shtyhet me 6 muaj afati për shqyrtimin e 8 mijë dosjeveQeveria shqiptare së shpejti do të sjellë për diskutim një ligj të ri për njohjen, kthimin dhe kompensimin e pronave të shtetëzuara në mënyrë të padrejtë. Aktualisht janë disa institucione që janë në bisedime e sipër për të gjetur formulën e re të kthimit dhe kompensimit të pronave. Mes këtyre institucioneve është Ministria e Drejtësisë, Banka Botërore dhe grupe të tjera të interesit. Këtë fakt e bëri të ditur nëndrejtori i Agjencisë së Kthimit dhe të Kompensimit të Pronave, Olti Rakulli në Komisionin e Ekonomisë dhe të Financave, ku kërkoi shtyrjen më 6 muaj për shqyrtimin e mbi 8 mijë dosjeve me ligjin aktual. “Një vit më parë qeveria miratoi një plan veprim. Çështja e pronave është në zgjidhje përfundimtare, ku agjencia së bashku me ekspertë të Ministrisë së Drejtësisë dhe Financave, ka kryer në vijimësi tryeza me diskutime të hapura për konsultimin dhe shqyrtimin e projektligjit të ri për pronat, që do të propozohet së shpejti”, tha Rakulli. Nëndrejtori i Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave tha se institucioni është në bisedime me disa palë të tjera. Vazhdoni leximin

Mjaft me anarkinë e titujve të pronësisë në Bregdet!

Botuar në Gazetën Dielli, 26 prill 2015

Shkruan: Av.Axhem Ymeri, Kryetar i Shoqates “Krahina Jone Dukat Tragjas Radhime”

Pronat jugore

KERKESE PUBLIKE

Drejtuar Zotit Edi RAMA, Kryetar i PS dhe Kryeministër i Qeverisë, Zotit Ilir META, Kryetar i LSI dhe Kryetar i Kuvendit të Shqipërisë, Zotit Lulzim BASHA, Kryetari i PD dhe kryetar i Opozites, Gjithë kryetrëve të forcave të tjera politike të përfaqësuar në Kuvendin e Shqipërisë.
Zotërinj të nderuar,
Shqipëria në 1991 doli nga një sistem diktature që karakterizohej nga censura e mendimit politik, por sot në 2015, në Kuvendin e Shqipërisë dhe nga të gjithë ndërkombëtarët pranohet si domosdoshmëri dekriminalizimi i shtetit, një fenomen që i është mbishtuar shoqërisë shqiptare në këto 24 vjet pluralizëm.
Të gjitha deklarimet për dekriminalizim të Shtetit, ndëshkimin e korrupsionit dhe vendosjen e shtetit ligjor, nuk do të jenë të suksesëshme dhe do të përfundojnë në humbje kohe nëse ju do vazhdoni të anashkaloni zgjidhjen e problemit të pronës dhe do të vazhdoni të insistoni në zgjidhjen nëpërmjet kompensimit. Platforma aktuale është e dështuar dhe bie ndesh me Kushtetutën. Për zgjidhjen e problemit të pronës, sygjerojmë ti referoheni reflektimit në vitin 2013 të z. Sali Berisha, politikanit, që me protogonizmin e tij antipronar për 23 vjet , solli këtë anarki mbarëkombëtare të titujve të pronësisë, që kultivoi korrupsion jo vetëm në institucionet e administratës shtetërore që merren me pronat por edhe në gjyqësor dhe sektorë të tjerë. Zgjidhjen e jep zbatimi I Kushtetutës, zbatimin e të cilës ju duhet ta deklaroni si detyrim të Shtetit.

Vazhdoni leximin

Pronat, regjistrim nga fillimi

Temat Kryesore

  • Kreu i ALUIZNI-t, Artan Lame, tregon se situata me pasuritë e paluajtshme është ende një shqetësim që kërkon ndërhyrje
  • Sipas tij, regjistrimi fillestar i pronave nga ekspertë të huaj u jep zgjidhje konflikteve
  • Tregu informal, më i madh se ai formal

Problemet me regjistrimin e pronave në 25 vitet e fundit duket se nuk kanë gjetur zgjidhje funksionale, edhe pse për të vënë rregull në pasuritë e paluajtshme të shqiptarëve janë akorduar rreth 100 milionë dollarë. Artan Lame, drejtori i përgjithshëm i ALUZNI-t, në një intervistë të dhënë për revistën “Monitor” shprehet se, gjatë këtyre viteve, në administrimin e çështjeve të territorit ka vënë re raste mjaft të komplikuara me çështjet e pronave, shumicën e të cilave i kanë krijuar vetë zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme.

“Lëvizjet pa kriter të popullsisë, funksionimi i ligjit 7501 dhe elemente të tjera, e kanë bërë shumë të komplikuar gjendjen reale të pronësisë në vend”, tha Lame, i cili nuk është optimist as për zgjidhjen e situatës. Ai rekomandon të niset nga e para. “Duhet bërë një regjistrim fillestar i të gjitha pasurive të paluajtshme në vend nga ekspertë të huaj. Ka mjaft parregullsi dhe deformime me statusin e vërtetë të pronës. E bërë nga shqiptarët, kjo punë ka shkuar keq si shumë të tjera, shtoi ai, ndaj një kompani e huaj, larg ndikimeve vendase, do të ishte një zgjidhje e mirë për të kryer regjistrimin fillestar në të gjithë territorin”, këshilloi Lame.

Po të ketë plane rregulluese në të gjithë vendin dhe për më tepër të zbatohen me rigorozitet, toka bujqësore nuk do të shitej për truall dhe çmimi i tokës do të ishte sipas funksionit të përdorimit që vë shteti dhe jo sipas dëshirës të të zotit. Toka nuk është aset final i askujt, tha Lame, duke kujtuar se, në të gjithë botën, përdorimi i saj sanksionohet me rregulla dhe ligje. Nuk ka Kreu i ALUIZNI-t, Artan Lame, tregon se situata me pasuritë e paluajtshme është ende një shqetësim që kërkon ndërhyrje. Sipas tij, regjistrimi fillestar i pronave nga ekspertë të huaj u jep zgjidhje konflikteve. Tregu informal, më i madh se ai formal Regjistrimi për pronat të bëhet nga të huajt vend në botë që të lejon të përdorësh tokën sipas dëshirës, ndaj ai këshillon institucionet që të nisin kushtëzimin e përdorimit të tokës sipas destinacionit.

Mirëpo të gjitha ndërhyrjet që kanë për qëllim rehabilitimin e çështjeve të pronësisë duhet të bëhen gradualisht, pasi çdo rregullim me “forcë” mund të shkaktojë kosto të forta sociale se sa përfitime, thotë Lame. Sipas tij, tregu informal i pronave është më i madh se tregu formal. Edhe pse i pambikëqyrur, ky treg ka krijuar një sistem vetërregullimi dhe transaksionesh aktive, ndaj çdo ndërhyrje rregulluese e shpejtë do të krijonte kaos më shumë se zgjidhje. Kreu i legalizimeve shpjegon se, çështja e pronësisë do të kalojë në një vetërregullim gradual me ndërhyrje të kujdesshme të shtetit dhe do të duhet shumë kohë që prona të funksionojë mbi baza ligjore. Zgjidhja nëpërmjet kësaj forme do të kërkonte vite, por nuk ka një mënyrë tjetër me të shpejtë, – përfundon Lame. Vazhdoni leximin

Pronat, orteku që ka vënë para ekonominë

Postuar më: 20 Prill 2015 09:18 në MAPO

tirana kaotikeÇështjet e pazgjidhura të pronësisë po largojnë investitorët nga vendi dhe po mbajnë peng zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit dhe bujqësisë. 500 mijë pronarët e rinj të krijuar nga dhënia e tokës në përdorim me ligjin 7501 në vitin 1991 kanë fragmentarizuar tokën bujqësore në 350 mijë ferma. Pasojat, treg i deformuar çmimesh dhe korrupsion në të gjitha nivelet. Qeveria, para rrezikut real të mosshlyerjes së kompensimeve të fituara nga ish-pronarët në Gjykatën e Strasburgut

Nga Blerina Hoxha, Monitor

Statusi i pronave të shqiptarëve është në ditët më të zeza që nga krijimi i shtetit dhe më tutje. Shtetëzimi i pasurive të paluajtshme nga reforma agrare e viteve 1950-1960 nuk qe asgjë para ndarjes për frymë të tokës bujqësore dhe fragmentarizimit në 3 milionë pasuri që bëri qeverisja demokratike në vitin 1991, me ligjin 7501.

Toka bujqësore e dhënë në përdorim ka krijuar 500 mijë pronarë të rinj në kurriz të pronarëve realë, sot nuk mund të zhbëhet më. Qeveria ka nisur procedurat për të bërë pronarë përdoruesit e ligjit 7501, ndërkohë zhvillimi i bujqësisë, turizmit, investimeve private do të mbeten përjetësisht peng i këtij zhvillimi të çorganizuar gati me dashje në ndarjen e pronësisë.

Çështja e pazgjidhur e pronave është bërë shkak për nxitjen e informalitetit, ndërtimeve pa leje, tregut të deformuar të pasurive të paluajtshme dhe së fundi, akumulimi i shumave të mëdha që duhen për kompensimin e ish-pronarëve që kanë fituar betejën me shtetin shqiptar në Gjykatën e Strasburgut, është kthyer në rrezik fiskal. Qytetarët që nuk kanë zënë tokën e askujt do të detyrohen të paguajnë me taksat e tyre faturën që buxheti i shtetit do të akordojë për kompensimin e ish-pronarëve.

Me 25 ligje që rregullojnë çështjen e pronave dhe 8 institucioneve të posaçme që mbikëqyrin procesin, statusi i pronave është ngatërruar edhe më keq, duke u kthyer në një nyje të pazgjidhshme dhe sot vlerësohet nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, organizatat e biznesit dhe Banka Botërore si pengesa themelore për zhvillimin ekonomik të vendit. Pas çdo dështimi në investime, shihet si shkak prona, e cila është ndërruar në një kancer malinj, që po e çon në greminë të ardhmen e qëndrueshme të vendit.

“Që prej tre vitesh, kur kam filluar të punoj me Shqipërinë, e kemi ngritur çështjen shumë të thellë të të drejtave të pronësisë, se si ato ndikojnë negativisht në ekonomi dhe në investime. Nuk kemi parë që kjo reformë të ecë përpara. Po diskutojmë me qeverinë, që po përpiqet të bëjë diçka për këtë. Një tjetër problem është ai i kompensimeve me urdhër të Gjykatës Europiane, që është gjithashtu një rrezik fiskal. Këto janë të gjitha probleme shumë të thella” ka pohuar shefi i FMN-së për Shqipërinë, Nadeem Ilahi, në një intervistë për Monitor.

 

Vazhdoni leximin

Fshatrat e reja turistike, qira 1 euro për 99 vjet ose në pronësi

Gazeta Shqip, 4 prill 2015

Zbardhet projektligji i turizmit, brenda 18 muajve, hotelet me yje

Nga Zamir Alushi 

TurizemTokat e zonave turistike mund t’u jepen investitorëve me 1 euro qira për 99 vjet. Në projektligjin “Për turizmin” parashikohet që t’u jepet lehtësi kompanive që qeveria do t’u japë status “të veçantë”. Pasuritë e paluajtshme në pronësi të shtetit apo të njësive të qeverisjes vendore, që ndodhen brenda zonave me përparësi zhvillimin e turizmit, brenda dy muajve nga miratimi i zonës, kalojnë në administrim të Ministrisë së Ekonomisë. Parashikohet vënia në dispozicion e pasurisë së paluajtshme për ndërtimin e hoteleve dhe objekteve të tjera turistike. Kohëzgjatja e vënies në dispozicion është deri në 99 vjet. Vazhdoni leximin

Kallëzim penal Kokëdhimës, shkeli 10 ligje dhe 2 plane

Botuar në Rilindjen Demokratike, 4 prill 2015Nga T. Aliaj

Partia Demokratike ka depozituar dje në Prokurorinë e Përgjithshme një kallëzim penal për deputetin Koço Kokëdhima për shpërdorim detyre, ndërtim të paligjshëm, pushtim toke e dëmtim mjedisi. Përmes një deklarate për mediat, zëdhënësja për shtyp e PD, Oriela Nebijaj tha se, në kërkesën e depozituar pranë organit të akuzës vihet në dukje se deputeti Kokëdhima ka shkelur 10 ligje dhe dy plane urbane me ndërtimin e një objekti buzë detit shkelje dhe kallëzimi për këtë deputet nga PD vjen pas qëndrimit të heshtur prej kohëh të Kryeministrit të vendit, i cili për të njëjtin veprim ka dënuar me burg qytetarët. Sipas verifikimeve të bëra, ndërtimi 20 metra larg detit i kompleksit turistik të deputetit socialist tregon standardin e dyfishtë të Kryeministrit Rama dhe nga njëra anë ka shembur banesat e të pamundurve, duke nxjerrë në rrugë qindra e mijëra familje që në shumë raste kanë përfunduar edhe në burg, por a do të funksionoi shprehja e Ramës për cilin do që shkel ligjin “dora në fyt deri në frymën e fundit” dhe për Koço Kokëdhimën ashtu siç po dënohen qytetarët e vendit. “Partia Demokratike do të depozitojë sot në Prokurorinë e Përgjithshme një kallëzim penal për deputetin Koço Kokëdhima, për shpërdorim detyre, ndërtim të paligjshëm, pushtim toke e dëmtim mjedisi, me sarajet e tij në Qeparo. Departamenti i Mjedisit dhe i Ligjeve në Partinë Demokratike kanë hulumtuar dhe kanë konstatuar se, deputeti Kokëdhima ka shkelur 10 ligje e dy plane urbane me ndërtimin e tij buzë detit. Ndërtimi i Kokëdhimës është një monument paligjshmërie dhe abuzimi, shkelje brutale e një seri ligjesh, dhe lejohet çdo ditë nga Edi Rama, edhe pse është denoncuar publikisht nga mediat dhe nga opozita. Edi Rama ka shembur banesat e të pamundurve, ka nxjerrë në rrugë qindra e mijëra familje, ka lënë pa të vetmin burim jetese ato që mbaheshin me një dyqan, dhe lejon 20 metra larg detit kompleksin luksoz turistik të Koço Kokëdhimës”, u shpreh Nebijaj. Ajo akuzoi Ramën se, me qëndrimet e tij, duke lejuar dhe në heshtje aprovuar ndërtimin e paligjshëm të deputetit të tij, Koço Kokëdhima po rrit edhe më shumë pakënaqësinë në popullatë dhe po thellon pabarazinë. Askush nuk duhet të jetë mbi ligjin nënvizoi zëdhënësja e PD, por ajo nënvizoi se me Ramën miqtë, deputetët dhe klientela janë bërë të paprekshëm, duke gjunjëzuar edhe ligjin. “Meqenëse Kryeministri ka zgjedhur të mbrojë paligjshmërinë e Koços, këtë ngrehinë të madhe të abuzimit e nëpërkëmbjes së çdo norme, ne i jemi drejtuar sot Prokurorisë me besimin se do të bëhet garante e zbatimit të ligjit. Pabarazia që thellon çdo ditë Edi Rama, duke lejuar sarajet e beut të tij të jugut Kokëdhima, pabarazia që po arrin kulmin, duke i bërë miqtë e klientelën e tij të paprekshëm, po ndodh çdo ditë në sytë e qytetarëve, dhe nga qytetarët do të marrë shumë shpejt përgjigjen e merituar”, përfundoi ajo.
Vazhdoni leximin

Mbivendosje, tjetërsime trojesh, zhvatje pronash

Gazeta Telegraf, 30 mars 2015

Për vitin 2013-2014, numërohen mbi 800 vendime gjyqësore pronash, të anuluara nga Gjykata e Apelit në Durrës, vetëm nga Elbasani.
Gjykatat dhe Zyrat e Përmbarimit sorollatin pronarët e vërtetë
Ish-pronarët apo ndryshe pronarët e ligjshëm të Elbasanit, të cilët kanë afro 2 dekada që merren me problemin e pronave të tyre, për t’i njohur, regjistruar dhe marrë, duke trokitur në Zyrat e Përmbarimit, kanë rikthyer në Gjykatën e Shkallës së Parë, vendimet që janë cilësuar të “pambështetura në ligj” nga kolegët e tyre të Apelit. Sipas një pronari elbasanas M.K. që ka prona dhe troje pothuajse në të gjitha zonat, ku shtrihen ndërtimet sot në këtë qytet “vendimet e gjyqësorit në Shkallën e Parë, lidhur me pronat e mia, duke nisur nga periferia pranë stacionit të trenit e duke u shtrirë tek tregu fruta-perimeve e pastaj tek ish-lulishte Odesa, janë prishur nga Apeli në Durrës, janë rikthyer pasi janë quajtur si të padrejta”. Vazhdoni leximin

Na Shkruajne nga Shqiperia- QEVERITE DHE INSTITUCIONET NDERKOMBETARE, SHKAKU I ANARKISË SË PRONAVE

Gazeta Telegraf, 26 Mars 2015

Gazeta Dielli, 24 Mars 2015

Shkruan: Ing.Isuf BODO/
Pronar autokton nga fashati Dukati i Vlorës/

Opinionet e ndërkombëtarëve në 2014 për antarësimin e Shqipërisë në BE dhe Progres Raporti i KE 2014 për Shqipërinë kërkon që Shqipëria të rishikojë dhe përmirësojë strategjinë e reformës së pronës, duke u konsultuar me pronarët dhe vendimet e GJEDNJ. Ashtu si drejtori i FMN në Tiranë, zoti Nadeem Lahi, filloi të reflektojë për pronat, presim që dhe ambasadorë të tjerë të shprehen . Zgjidhja e drejtë juridike dhe pa kosto realizohet nëse ndërkombëtarët vendosin mbi tryezë për diskutim platformën dhe projektligjin që kanë propozuar shoqatat “Pronësi me drejtësi”, “Bregdeti” dhe “Krahina Jonë“. Por po mbushen 25 vjet që loja me pronat kalon nga mashtrimi në mashtrim .Fillimisht nisi me nje ligj të gabuar ku shteti me ligjin 7501, specifikisht me nenin 8 të tij, pengoi kthimin e pronës së grabitur tek i zoti, por shpalli vehten ‘’ZOT’’dhe pronar të saj. Kjo është mbijetesa e diktaturës në kushtet e pluralizmit me frazeologji demokratike. Pjesa antikushtetuese e këtij ligji djallëzor shënoi fillimin e korrupsionit dhe të kriminalizimit të shtetit. Sot pasojat janë të qarta dhe i pranon publikisht dhe perfaqësuesi i FMN, sepse e drejta e pronësisë, ka bërë hapa prapa në këto 25 vjet të shpalljes zytare të vdekjes se diktatures. Pasojat janë se shqiptarët po vriten me njeri tjetrin, konfliktet për pronën kanë ndarë vëllezerit nga njeri tjetri, është futur sherri brenda familjeve, ndërmjet familjeve, në fis e në fshat , duke shkaktuar deri tani mbi 8000 të vrarë dhe këto janë të deklaruara nga vetë deputetët.

Vazhdoni leximin